منظوری ۱۸ مورد تدارکاتی به شمول سه پروژه اعمار سرک در ولایات هرات، تخار و ننگرهار

منظوری ۱۸ مورد تدارکاتی به شمول سه پروژه اعمار سرک در ولایات هرات، تخار و ننگرهار

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام روز در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید. در این جلسه، ۲۰ مورد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه ۱۸ مورد آن به ارزش بیش از  ۷.۵ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.

در همین حال درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد با افزایش قیمت)لات دوم پروژه اعمار ۴ سب استیشن لین انتقال و شبکه توزیعی در ولسوالی های پشتون زرغون، اوبی، کرخ و چشت شریف ولایت هرات مورد تایید قرار گرفت.

به همین ترتیب موارد تدارکاتی ذیل نیز به جلسه کمیسیون تدارکات ملی ارائه گردیده که پس از بحث و بررسی کمیسیون در زمینه ذیلاً چنین تصامیم اتخاذ گردید:

قرارداد تهیه خدمات ۱ STM انترنت برای دفاتر مرکزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ۱۲ MB انترنت برای انستیتوت خدمات ملکی از طریق فایبر نوری، در پرنسیب مورد تصویب کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد با افزایش قیمت و تعدیل در مندرجات قرارداد) پروژه اعمار شبکه آبرسانی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان  مربوط وزارت احیا و انکشاف دهات مشروط بر موجودیت بودجه، تصویب شد.

علاوه بر آن گزارش تحقق فیصله قبلی کمیسیون تدارکات ملی پیرامون تهیه و تدارک مواد مصرفی بانک خون و تدارک تجهیزات طبی مورد نیاز شفاخانه عینو مینه ولایت کندهار) از سوی کمیسیون تدارکات ملی نیز منظور گردید.

وزارت معادن و پترولیم گزارش های خود را پیرامون پروسه داوطلبی پروژه سمنت جبل السراج و پروژه سمنت هرات به کمیسیون ارایه نمود که از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید و به این وزارت هدایت داده شد تا بررسی های همه جانبه مالی و تخنیکی شرکت های داوطلب را انجام دهد.

از سوی هم درخواست منظوری اعطای قرارداد اعمار تعمیر نمونه یی سه منزله معه ملحقات آن برای مکتب نمونوی بهر آباد ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار مربوط وزارت معارف مورد بررسی کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت و تصمیم بر آن شد تا مدیریت این پروژه به وزارت شهرسازی و اراضی انتقال یابد.

تحقق فیصله کمیسیون تدارکات ملی در مورد اعطای قرارداد پروژه خدمات انتقالات هوایی (رفت و برگشت) ۳۰۳۵۰ تن حجاج از افغانستان به کشور شاهی عربستان سعودی سال ۱۳۹۸ نیز مورد بررسی کمیسیون قرار گرفت و تصمیم بر آن شد تا هر دو شرکت هوایی (دآریانا افغان هوایی شرکت و کام ایر) به شکل مساویانه حجاج افغان را انتقال بدهند.

حین بحث بالای این پروژه ها، رئیس جمهور غنی، بر نظارت جدی از تطبیق سالم پروژه ها تاکید ورزید و به وزارت ترانسپورت و اداره تدارکات ملی وظیفه سپرد تا وضعیت شرکت های که با این وزارت کار میکنند، را بررسی نموده و گزارش آنرا به کمیسیون تدارکات ملی ارایه نمایند.#