رئیس جمهور غنی با صنعت کاران ولایت کندهار دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با صنعت کاران ولایت کندهار دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با شماری از صنعت کاران ولایت کندهار دیدار کرد و مشکلات و پیشنهادات آنانرا استماع نمود.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، فضل الحق موشکانی، حاجی محمد قسیم، حاجی محمد اکبر و حاجی علی احمد به نمایندگی از دیگران صحبت کردند و تلاش های رئیس جمهور را در عرصه های مختلف از جمله رشد صنعت و اقتصاد کشور، مورد ستایش قرار دادند.

آنان گفتند: در دو سال گذشته در پارک های صنعتی ولایت کندهار تغییرات بزرگی رونما شده است و تنها در یک سال گذشته در حدود ۷۵ میلیون دالر سرمایه گزاری جدید صورت گرفته و فابریکه های که قبلاً فعالیت نداشتند، دوباره به فعالیت آغاز کرده اند.

صنعت کاران ولایت کندهار گفتند که اگر برای آنان برق دایمی تمدید گردد، سرمایه گذاری شان به هزار میلیون دالر افزایش خواهد یافت. آنان مشکلات شانرا در زمینه های کمبود برق، سرک ها و افراد متخصص و همچنان نبود خدمات اطفائیه و کانالیزاسیون بیان کردند و خواستار فعال شدن دوباره فابریکه نساجی ولایت کندهار شدند.

همچنان آنها خواستار توجه رئیس جمهور در عرصه های ایجاد پارک جدید صنعتی، توزیع و سپردن زمین به سرمایه گزاران، کاهش تعرفه کمرگی در مواد خام، اولویت دادن به تولیدات داخلی و رفع مشکلات در زمینه هایجریمه و مالیات گردیدند.

صنعت کاران مذکور افزایش تولیدات داخلی، استخراج معادن و حمایت از صعنت کاران و سرمایه گذاران را یگانه راه استقلالیت اقتصادی دانستند.

در این دیدار حاجی علی احمد رئیس شورای صعنت کاران ولایت هلمند نیز صحبت کرده گفت که هشت سال قبل برای ایجاد پارک صعنتی در ولایت هلمند زمین مشخص شده بود، اما تا هنوز توزیع نشده است. وی گفت اگر برای صنعت کاران در ولایت هلمند زمین توزیع گردد، آنان آماده اند که در زمینه ایجاد فابریکه ها سرمایه گذاری کنند.

حاجی علی احمد، ایجاد پارک صنعتی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند را ضروری دانست و خواستار توجه حکومت در زمینه فعالیت مجدد فابریکاتی که در اثر جنگ تخریب شده اند، گردید.

رئیس جمهور کشور پس از استماع خواستها و مشکلات صنعت کاران ولایت کندهار، از آنان تشکری کرد که بخاطر وطن دوستی، در کشور خویش سرمایه گذاری می کنند.

رئیس جمهور به مسئولین مربوطه هدایت داد که در زمینه توزیع زمین به صنعت کاران ولایت هلمند اقدام کنند و امکانات برای ایجاد پارک صنعتی در ولایت کندهار را مورد بررسی قرار دهند.

وی خطاب به صنعت کاران گفت که بخاطر دوباره فعال نمودن فابریکه نساجی ولایت کندهار، طرح های مشخص خویش را ارائه نمایند تا واضح شود که این فابریکه تحت کدام شرایط دوباره فعال گردد.

رئیس جمهور غنی گفت: به هر اندازۀ که صنعت در کشور رشد کند، به همان اندازه واردات کاهش می یابد. وی افزود که اکنون در قانون تغیرات آمده است، بناً شما خود تان می توانید با ارائه طرح های منظم در سکتور برق، سرمایه گذاری کنید.

رئیس جمهور کشور خطاب به صعنت کاران گفت که با افتتاح دهلیز هوایی با هند، شما دیگر تنها به سپین بولدک وابسته نخواهید بود. وی افزود که کیفیت تولیدات تانرا بهتر بسازید؛ بزودی افغانستان از راه خط آهن تورغندی با ترکمنستان وصل خواهد شد و محصولات شما در مدت هفت روز به اروپا خواهد رسید.

رئیس جمهور گفت که روند انتقال برق به ولایت کندهار را شخصاً نظارت می کند و هیچگونه مانعی در این خصوص قابل قبول نیست. وی افزود که کار بالای افزایش ظرفیت بند برق کجکی و برق آفتابی و همچنان تمدید برق از ترکمنستان جریان دارد.

رئیس جمهور غنی به مسئولین مربوط هدایت داد که مصارف برق دیزلی پارک صنعتی متذکره را برای شش الی یک سال مورد سنجش قرار دهند، تا در این خصوص گام های بعدی برداشته شود.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0