اعلامیۀ مشترک مطبوعاتی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا در رابطه به نشست همکاری‌های دوجانبۀ کمیتۀ اجرایی

 ارگ، کابل: محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، از دوماه بدین‌سو در چارچوب حکومت افغانستان پروسۀ را آغاز کرده‌است که به نام میثاق همکاری یاد می‌شود.

این ابتکار که از سوی حکومت افغانستان رهبری می‌گردد، تعهد حکومت را برای شکل‌گیری یک جامعه مرفه، با ثبات و با سعادت نشان می‌دهد. این همان عنصری است که ایالات متحدۀ امریکا برای ساخت استراتیژی جنوب آسیا به آن تکیه کرده‌بود و سرانجام به تاریخ ۲۱ اگست سال‌جاری میلادی از سوی رئیس‌جمهور ترامپ اعلام‌شد.

رئیس‌جمهورغنی روز گذشته، کمیتۀ دو جانبۀ همکاری‌ها میان افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا را به جلسه فراخواند تا گزارش‌های گروپ‌های چهارگانه را استماع نماید. دراین جلسه که تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی انجام‌شد، برعلاوۀ داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، شماری از اعضای کابینه نیز حضور‌ داشتند.

در جلسۀ متذکره، هوگولورنس شارژدافیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل و جنرال نیکلسن قوماندان عمومی مأموریت حمایت قاطع، ریاست هیئت امریکایی را به‌عهده داشتند.

رؤسای کمیتۀ کاری هردو جانب در مورد چهاربخش همکاری میثاق (حکومت‌داری خوب، اقتصاد، امنیت و صلح) توضیحات دادند و خاطرنشان‌کردند که در مجموع دولت افغانستان، براساس توافق‌نامه هم‌کاری استراتیژیک سال ۲۰۱۲ ایالات متحدۀ امریکا، دوصد معیار را تعیین نموده‌است.

برحسب میثاق یادشده، افغانستان معیارهای را تعیین کرده‌است که با معیارهای بین‌المللی برابری دارد و اداراتی که در عرصۀ حکومت‌داری جهانی فعال‌اند مانند بانک جهانی از آن استفاده و حمایت می‌نمایند. این گروپ‌های‌ کاری نظر به میثاق، روی پلان‌های بحث‌کردند که براساس آن، پیشرفت در افغانستان نظارت‌ شود و گروپ‌های کاری در آینده، نشست‌های‌شان‌ را هم‌چنان برگزار خواهند‌کرد.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0