هشت مورد تدارکاتی به شمول پروژه اعمار شفاخانه ۲۰۰ بستر ولایت کنر منظور شد

هشت مورد تدارکاتی به شمول پروژه اعمار شفاخانه ۲۰۰ بستر ولایت کنر منظور شد

جلسۀ تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام دیروز در قصر گل‌خانۀ ارگ، برگزار گردید.

در این نشست ۸ مورد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه، تمامی موارد به ارزش بیش از ۱،۷ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.

از سوی‌هم، درخواست منظوری طرح پیشنهادی وزارت انرژی و آب جهت احداث شرکت تولید پایپ‌های آهنی و حرارتی، پس از بحث و مداقه مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

علاوه برآن، وزارت فواید عامه درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد بدون افزایش قیمت) پروژۀ ساختمان و بازسازی سرک از شرنه الی انگورهده به‌طول ۵۰ کیلومتر را ارایه نمود که از سوی اعضای کمیسیون تدارکات ملی تصویب گردید.

در همین‌حال، ادارۀ مستقل هوانوردی ملکی درخواست هدایت در مورد پائین‌آوردن قیمت اعمار ترمینل میدان هوائی ولایت خوست را از کمیسیون تدارکات ملی نمود که مورد تایید کمیسیون قرار گرفت و تصمیم برآن شد تا قرارداد آن با شرکت پیشنهادی عقد گردد.

وزارت معادن و پترولیم درخواست منظوری امضاء تعهد نامه  (Letter of Engagement)  را با شرکت حقوقی مشورتی Hogan Lovells در جلسه مطرح نمود که از سوی این کمیسیون منظور گردید.

حین بحث بالای پروژه های متذکره، رئیس‌جمهور غنی یکبار دیگر بر نظارت بیشتر از تطبیق پروژه ها از سوی نهاد ها، تاکید ورزید.