تحت ریاست رئیس جمهور غنی، نشستی به منظور بحث روی مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی دایر گردید

تحت ریاست رئیس جمهور غنی، نشستی به منظور بحث روی مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی دایر گردید

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ظهر امروز نشستی به منظور بحث روی مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی، دایر گردید.

در این نشست که در ارگ برگزار شد، در آن اجمل احمدی مشاور رئیس جمهور، کامله صدیقی معین وزارت تجارت، خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت، نجیب وردک معین گمرکات وزارت مالیه، کپتان داوود عمر، عبدالرحیم فیضان معاون اتحادیه سرتاسری صنعت کاران، رشاد پوپل رئیس عمومی گمرکات، میر زمان پوپل رئیس توسعه صادرات اتاق تجارت و ضیاالرحمن حلیمی رئیس بودجه وزارت مالیه اشتراک داشتند.

در آغاز نمایندگان سکتور خصوصی در مورد مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی، گزارش خویش را به رئیس جمهور ارائه کردند.

خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت، ضمن اینکه مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی را در مجموع موفق ارزیابی نموده، گفت: کارهای دهلیز هوایی به خوبی پیش میرود، اما بعضی اوقات، تغیر تقسیم اوقات و تاخیر در پروازها، بالای میوه ها تاثیر می گذارد.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش و معلومات آنان، به مسئولین مربوطه هدایت داد تا به منظور تنظیم پروازها، در هماهنگی با سکتور خصوصی و مسئولین شرکت هوایی کام ایر، تقسیم اوقات پروازها را ترتیب نمایند و همچنان سکتور خصوصی زمینه صادرات ۸۰ الی ۱۰۰ تن میوه را در هر پرواز آماده سازند.

رئیس جمهور به مسئولین وزارت مالیه و گمرکات دستور داد تا بخاطر تنظیم بیشتر امور دهلیز هوایی، در خصوص تامین بودجه و سهولت های لازم همکاری و اقدام نمایند. وی تاکید کرد که تمام مشکلات مرحلۀ آزمایشی دهلیز هوایی بخاطر یافتن راه حل های اساسی، تشخیص گردد.

رئیس جمهور غنی از نمایندگان سکتور خصوصی خواست که بخاطر صادرات به موقع میوۀ موسمی افغانستان از میدان های هوایی کابل و کندهار  به هند از طریق دهلیز هوایی، تقسیم اوقات منظم را ترتیب نمایند.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0