جلسۀ شورای امنیت ملی تحت ‌ریاست رئیس جمهورغنی برگزار شد

جلسۀ شورای امنیت ملی تحت ‌ریاست رئیس جمهورغنی برگزار شد

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ  برگزار گردید.

ابتدا وضعیت هفته‌وار امنیتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و بخاطر بهبود وضعیت عمومی امنیتی کشور و دفع تهدیدات امنیتی،هدایات لازم داده شد.

سپس جلسه، وضعیت توقیف خانه های پروان و سایر ولایات کشور را مورد بررسی قرار داد و بعد از بحث های همه جانبه، هدایات لازم بخاطر بهبود وضعیت توقیف خانه ها صادر گردید.

در ادامه، فرید حمیدی لوی څارنوال کشور گزارش تحقیقات خویش را مطابق پلان، از رویداد های ۱۰ و ۱۲ جوزای سال روان در شهر کابل ارایه کرد و جلسه تصامیم مقتضی را در این خصوص اتخاذ نمود.

در پایان جلسه، محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی، گزارش خود را از آخرین پیشرفت ها در رابطه به رویداد تروریستی مورخ ۲۱ جدی سال گذشته در مقر ولایت کندهار، ارائه کرد و هدایات لازم در این رابطه داده شد.