رئیس‌جمهور غنی: به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی، روی میکانیزم عملیات ها غور جدی صورت گیرد

رئیس‌جمهور غنی: به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی، روی میکانیزم عملیات ها غور جدی صورت گیرد

جلسۀ فوق‌العادۀ امنیتی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس ‌جمهوری اسلامی افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، به منظور بحث روی جلوگیری از تلفات ملکی در جریان عملیات ها، دایر گردید.

این جلسه که در ارگ برگزار شد و در آن مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی کشور و نمایندگان ماموریت حمایت قاطع حضور داشتند، رئیس جمهور غنی ضمن اینکه از شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ستایش کرد، گفت: تلفات ملکی یکی از بدبختی های جنگ است که برای من و سایر مسئولین حکومت قابل قبول و تحمل نمی باشد.

رئیس جمهور غنی به مسئولین نهادهای امنیتی و دفاعی هدایت داد تا به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی، روی میکانیزم راه‌اندازی عملیات ها و تغییر شیوه آن غور جدی نموده و در جلسۀ آینده، پیشنهادات مشخص شان را در خصوص جلوگیری از تلفات ملکی، ارائه نمایند.