رئیس جمهور غنی با نمایندگان ادارات مختلف سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با نمایندگان ادارات مختلف سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری ‌اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری، با نمایندگان ادارات مختلف سازمان ملل متحد در افغانستان، دیدار کرد.

در این دیدار رئیس‌جمهور غنی گزارش پیشرفت‌ها در تدوین پالیسی واحد سازمان ملل متحد در افغانستان (One UN in Afghanistan) را بخاطرافزایش هماهنگی بیشتر، انسجام و موثریت فعالیت های ادارات مختلف سازمان ملل در افغانستان استماع نمود.

رئیس‌جمهورغنی پس از استماع گزارش‌های ادارات مختلف سازمان ملل متحد گفت: پالیسی واحد سازمان ملل در افغانستان به کار بیشتر نیاز دارد و برای تکمیل هرچه عاجل آن به آنها هدایات مشخص داد.