ماستر پلان ولایت خوست تصویب شد

ماستر پلان ولایت خوست تصویب شد

شورای عالی توسعۀ شهری قبل از ظهر امروز به ریاست رئیس‌جمهورغنی، ماستر پلان خوست را که شامل مساجد، سالون‌های ورزشی و لیلیه برای محصلین می‌باشد، تصویب کرد و بر حل مشکل پارک‌های صنعتی و میدان هوایی خوست تأکید شد. در این جلسه که در ارگ انجام شد، رئیس‌جمهور هدایت داد تا هیئتی از شاروالی خوست در هماهنگی با سکتور خصوصی در زمینۀ تطبیق کمپلکس خوست کار کنند. وی گفت که زمین قابل استطاعت باید برای اعمار خانه‌های مسکونی در خوست فراهم شود. رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت منابع طبیعی خوست بیان‌داشت که باید از منابع موجود طبیعی به ویژه جلغوزه استفاده مؤثر صورت گیرد و سال آینده صادرات جلغوزه به خارج از کشور از این ولایت آغاز خواهد شد. رئیس‌جمهور غنی به وزارت معادن هدایت داد تا پلان عملی را در مورد کرومایت ترتیب نماید و نیز طرح توسعه و رشد سرمایه گزاری در ولایت خوست را در مشارکت با ادارۀ محلی و مردم آن ولایت ترتیب نمایند.

درجلسۀ مذکور، مسئولین وزارت شهرسازی در خصوص پیشرفت کار شهرک پیروزی، قالین‌بافان حیرتان و کندز، کمپلس دارالان و مکرویان ۵، شهرک گلستان و غزنی معلومات داده و از اقدامات بیشتر دراین خصوص اطمینان دادند. براساس گزارش وزارت شهرسازی و مسکن، قرار است هفتۀ آینده ساختمان هفت باب مکتب پیش‌ساخت تکمیل گردد و ۲۸ باب مکتب تحت قرارداد و ۳۸باب دیگر در مرحلۀ دیزاین قرار دارد.  شورای عالی توسعأ شهری در مورد گزارش پیشرفت کار کمپلکس اداری دارالامان، گفت که در چهارسال گذشته پیشرفت‌های خوبی دراین خصوص صورت گرفته‌است و بر استفاده از مواد ساختمانی داخلی تأکید ورزید.

رئیس‌جمهور کشور ساختمان‌سازی به سبک معماری سنتی افغانستان را مهم خواند و گفت که باید زمینۀ استفاده از تجارب شرکت‌های دیزاین معماری افغانی فراهم شود. وی افزود که دو منزل قصر دارالامان پس از بهره‌برداری، به موزیم تاریخی اختصاص خواهد یافت. رئیس‌جمهور نقش سکتور خصوصی را در بخش ساختمان‌سازی مهم خواند و بر ارتقای ظرفیت‌های تخنیکی و کاری این سکتور تأکید کرد. وی به وزارت‌ها هدایت داد تا در قسمت اعمار بخش‌های مختلف کمپلکس مذکور، در همکاری با وزارت مالیه راه های را جستجو نمایند. رئیس‌جمهور محمداشرف غنی بر تثبیث ظرفیت تخنیکی و ساختمانی وزارت شهرسازی نیز تأکید کرده، اضافه نمود که باید از ظرفیت‌های پوهنتون‌ها استفاده شود و زمینه کار عملی  برای محلصین فراهم گردد. رئیس‌جمهور در قسمت مسودۀ اعمار چهارهزار واحد مسکونی، گفت که باید هرچه عاجل در زمینۀ تطبیق پروژۀ مذکور کار شود و به همین منظور به وزارت شهرسازی و مسکن و ادارۀ اراضی هدایات لازم داد.#