رئیس‌جمهورغنی در مراسم معرفی رئیس جدید پی‌پی‌اس: شما بدون تعلل کار می‌کنید و من بالای شما اعتماد کامل دارم

رئیس‌جمهورغنی در مراسم معرفی رئیس جدید پی‌پی‌اس: شما بدون تعلل کار می‌کنید و من بالای شما اعتماد کامل دارم

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در مراسم معرفی بریدجنرال ریاض آرین رئیس جدید ریاست عمومی محافظت ریاست‌جمهوری اشتراک و سخنرانی کرد.

در این مراسم که محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور، رهبری سکتور امنیتی و دفاعی کشور و منسوبین ارشد ریاست محافظت ریاست‌جمهوری، ریاست محافظت رجال برجسته و کندک (بی) حضور داشتند، حکم رئیس‌جمهور کشور در مورد تقرر بریدجنرال ریاض آرین  توسط شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس‌جمهور قرائت گردید.

در حکم آمده‌است که براساس پیشنهاد دفتر شورای امنیت ملی و حکم مقام عالی ریاست‌جمهوری، تقرر بریدجنرال ریاض آرین به‌حیث رئیس عمومی محافظت ریاست جمهوری منظور است.

رئیس‌جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح دراین مراسم خطاب به منسوبین ریاست عمومی محافظت ریاست‌جمهوری گفت: شما بدون تعلل کار می‌کنید و من از تعهد، شجاعت و موثریت کاری  شما تشکر می‌کنم و من بالای شما اعتماد کامل دارم. وی از تلاش‌های سترجنرال اخترمحمد ابراهیمی رئیس پیشین پی‌پی‌اس قدردانی نمود.

رئیس‌جمهور کشور از وزیر امور داخله، به‌خاطر روی‌دست گرفتن طرح‌های اصلاحی در آن وزارت و تلاش‌های منسوبین ریاست محافظت رجال برجسته و کندک (بی) در جهت تأمین امنیت، قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور غنی تصریح‌داشت که براساس وعدۀ ما، باید ضوابط بر روابط حاکم گردد که این امر هر روز در حال تحقق است و باعث تقویت نهادهای سکتور امنیتی و دفاعی خواهد شد.

در این مراسم، سترجنرال اخترمحمد ابراهیمی معین ارشد امنیتی صحبت کرد و از حمایت و تشویق رئیس‌جمهور نسبت به قوای‌مسلح و رسیدگی به آنها، قدردانی کرد. وی گفت: اطمینان می‌دهم که هر منسوب امنیتی به‌خاطر دفاع از تمامیت ارضی کشور و مقابله با دشمنان مردم افغانستان آماده قربانی می‌باشند و همه مشترک در جهت تأمین امنیت و آوردن اصلاحات تلاش می‌ورزیم.

همچنان، بریدجنرال ریاض آرین رئیس جدید‌التقرر ریاست عمومی محافظت ریاست‌جمهوری در صحبتی گفت: من از رئیس‌جمهور کشور که اعتماد نموده و زمینۀ خدمت‌گذاری را برایم فراهم‌نموده اند، تشکر می‌کنم.

وی اطمینان‌داد که در هماهنگی با بخش‌های مربوطه و استفاده از تجارب گذشته، وظایف محوله را با تعهد، عزم، اخلاص، ایمان‌داری و صداقت به‌پیش خواهد برد و دراین زمینه از هیچ تلاش دریغ نمی‌ورزد.