اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی بالای مولوی عبدالظاهر حقانی

ارگ، کابل: با تأسف دشمنان افغانستان بعد از ظهر امروز مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار را در شهر جلال آباد مورد هدف حملۀ تروریستی قرار دادند که به شمول وی، شماری از هموطنان ما شهید و مجروح گردیدند.

رئیس‌جمهور غنی ضمن محکوم نمودن این حملۀ تروریستی، با اشاره به موقف اسلامی و ملی مولوی عبدالظاهر حقانی علیه افراطیت و بنیادگرایی، گفت که مولوی عبدالظاهر حقانی به عنوان عالم دین، با جرئت و صراحت تمام فعالیت‌های تروریستی را حرام و خلاف احکام دین مبین اسلام می‌دانست.

رئیس‌جمهور کشور اضافه کرد که گروه‌های تروریستی از ترس افشاشدن جنایات‌شان علمای دین را هدف قرار می‌دهند و باید بدانند که با انجام حملات تروریستی بالای علمای دینی ما، آنها را نمی‌توانند از موقف اسلامی و ملی‌شان بر ضد افراطیت باز دارند و علمای دینی ما به گروه‌های تروریستی اجازه نخواهند داد تا با تعبیر غلط از ارشادات دینی اعمال شوم خود را توجیه کنند.

محمداشرف غنی مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده‌های شهید مولوی عبدالظاهر حقانی و سایر قربانیان این رویداد، علما و روحانیون افغانستان و مردم ولایت ننگرهار ابراز داشته، به زخمی‌ها از بارگاه ایزد متعال صحتمندی کامل استدعا می‌دارد.