جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار شد

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار شد

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در ارگ دایر گردید.

در این جلسه، روی طرح ها، دستآوردها و چالش های شاروالی مهترلام، معرفی مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت های شهری و دورنمای آن و طرح پلان انکشاف منطقوی ولایت کاپیسا، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ابتدا نظیف الله الکوزی شاروال مهترلام در مورد برنامه های انکشاف شهری و دستآوردها و چالش های شاروالی مهترلام صحبت کرد.

وی در زمینۀ ارائه خدمات، افزایش منابع عایداتی، جلوگیری از غصب زمین و برقراری ارتباط حکومت با اقشار مختلف مردم معلومات داد و مشکلات شاروالی مهترلام را در خصوص نبود بودجه در بخش های ساخت مرکز فرهنگی الفت، سروی و دیزاین پنجاه کیلومتر سرک حلقوی شهر مهترلام و پروژه های بزرگ زیربنایی، بیان نمود.

الکوزی پیشنهاد کرد تا انتقال زمین از ریاست اراضی به شاروالی مهترلام به منظور انکشاف شهر صورت گیرد و همچنان به خاطر ایجاد مرکز تحقیقات زراعتی، لابراتوار مواد ساختمانی و احداث پارک ملی، بودجه در اختیار شاروالی متذکره قرار داده شود.

پس از بحث های همه جانبه، رئیس جمهور گفت که لغمان از نگاه داشتن کامپلکس اداری یک نمونه خوب است و در این مرحله، بیشتر به انکشاف زیربنایی ضرورت دارد.

رئیس جمهور به رئیس ادارۀ اراضی هدایت داد تا در هماهنگی و تفاهم با شاروالی لغمان، زمین مناسب را به خاطر انکشاف شهر مهترلام در اختیار شاروالی متذکره قرار دهد.

وی تصریح کرد که در بخش سروی و دیزاین سرک ها با وزارت فواید عامه صحبت گردد تا تمام مسایل تخنیکی به صورت اساسی در نظر گرفته شود و بعداً در مورد آن تصمیم اتخاذ گردد.

 بعداً خواجه جاوید صدیقی متخصص شهرسازی در مورد مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت های شهری و دورنمای آن معلومات داده گفت که هدف ایجاد این مرکز ارتقای کیفیت شهر و شهرنشینی می باشد و مسایل پیش‌بینی شده در این مرکز شامل تحقیق، ارتقای ظرفیت و سیستم‌ سازی می باشد.

رئیس جمهور غنی از فعالیت های مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت های شهر و طرح آن مرکز استقبال کرده، گفت: ضرورت واضح است که سرمایه بشری خود را در بخش های مختلف مشخص بسازیم و از آن استفاده اعظمی کنیم.

وی افزود که شما با یک مودل مالی مشخص، نورم های استخدام، هویت حقوقی مشخص شدۀ این مرکز و چگونگی تحقیقات و بررسی از آن بیایید تا دولت بر اساس آن، بودجه در نظر بگیرد.

در اخیر جلسه، طرح پلان انکشاف منطقوی ولایت کاپیسا از سوی محمد عظیم عظیمی رئیس طرح و پلان های منطقوی وزارت شهرسازی ارائه گردید.

وی گفت که ولایت کاپیسا نظر به نزدیکی به پایتخت، داشتن نیروی انسانی جوان و تحصیل یافته، موجودیت انگیزه و علاقمندی به خاطر انکشاف و داشتن امکانات توسعوی در بخش های صنعت، زراعت و مالداری، فرصت های خوب انکشاف را دارد.

پس از بحث های اعضای جلسه، رئیس جمهور گفت که ولایت کاپیسا بدیل صنعتی شدن کابل است و این ولایت ظرفیت های برجستۀ صنعتی شدن را دارا می باشد.

رئیس جمهور غنی افزود که ولایت کاپیسا فاقد یک شهر است و مرکز آن محمود راقی یک کامپلکس اداری است که شهر گفته نمی شود. وی تاکید کرد که فهرست واضح زمین های دولتی در آن ولایت ترتیب شود و ادارۀ اراضی در همکاری با این ولایت روی نوع استفاده از زمین ها به نتیجه برسند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که زراعتی شدن و صنعتی شدن کاپیسا باید با همدیگر ارتباط داده شود و زمینۀ جهت دادن آن به طرف ایجاد یک شهر، فراهم گردد.