جلسۀ شورای امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر شد

جلسۀ شورای امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر شد

جلسۀ شورای امنیت ملی عصر امروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

شورای امنیت ملی با اتحاف دعا به روح شهدای حملۀ تروریستی روز گذشته بالای نشست علمای دینی، آنرا با شدیدترین الفاظ محکوم نموده و حمله‌ی یادشده را یک جنایت بزرگ و عمل نابخشودنی دانست.

درین جلسه تفاهم‌نامۀ هماهنگی و همکاری میان دفتر شورای امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد نظارت دوام‌دار از محبس و توقیف‌خانه پروان مبتنی بر قانون اساسی، قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و با توجه به تعهدات بین‌المللی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

این تفاهم‌نامه در سه ماده و بیست‌ویک فقره، تنظیم شده و شامل موضوعات آتی می‌باشد:

 • نحوۀ نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر از چگونگی رفتار با محبوسین و توقیفی‌های محبس و توقیف‌خانه پروان؛

 اتخاذ تدابیر امنیتی و مشخص‌ساختن میکانیزم هماهنگی کمیسیون مستقل حقوق بشر، دفتر شورای امنیت ملی و وزارت دفاع ملی جهت بازدید ناظرین کمیسیون از محبس و توقیف‌خانه پروان؛

• ارائه پیشنهادات مشخص از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر به هدف بهبود وضعیت محبس در ملاقات با مسئولین محبس و توقیف‌خانه؛

• تدویر برنامه‌های تعلیمی از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر به منظور ارتقای ظرفیت مسئولین قوماندانی محبس و توقیف‌خانه پروان؛

هم‌چنان جلسه شورای امنیت ملی جدول رهایی ۲۶۹ تن محبوسین حزب اسلامی که از جانب ارگان‌های ذیربط مورد بررسی همه‌جانبه قرار گرفته مورد بحث قرار داده و در مطابقت با موافقت‌نامه صلح در قسمت رهایی آنها فیصله لازم به عمل آمد.

در اخیر، شورای امنیت ملی پیشنهاد امارات متحده عربی را در مورد اعزام نیروهای ویژهی آن کشور در چوکات ماموریت حمایت قاطع به هدف آموزش، مشوره‌دهی و حمایت در مطابق به توافق‌نامه امنیتی افغانستان و ناتو (سوفا) مورد بررسی قرارداده و آنرا تائید نمود.