جلسۀ شورای امنیت ملی تحت ‌ریاست رئیس جمهورغنی برگزار شد

جلسۀ شورای امنیت ملی تحت ‌ریاست رئیس جمهورغنی برگزار شد

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در ارگ  برگزار گردید.

ابتدا وضعیت امنیتی ولایات سرپل، کندز، ننگرهار، بدخشان، تخار، بغلان، کندهار، زابل، ارزگان، جوزجان، فاریاب و غزنی مورد بررسی قرار گرفت و بخاطر بهبود وضعیت امنیتی ولایات متذکره به ارگان های مربوطه هدایت لازم صادر گردید.

سپس پیشنهاد ادارۀ مستقل ارگان های محل مبنی بر ایجاد ولسوالی سپین غر ولایت ننگرهار  به جلسه ارائه گردید.

جلسۀ شورای امنیت ملی پس از بحث های همه جانبه در این خصوص، پیشنهاد متذکره را مورد تایید قرار داد. 

متعاقباً وضعیت امنیتی و وضعیت محابس و توقیف خانه های ولایت پروان و همچنان وضعیت محبس پلچرخی کابل مورد ارزیابی قرار گرفت و هدایات لازم به مراجع مربوط صادر شد.

به همین ترتیب جلسه، گزارش مقایسوی سطح احضارات قوا در هفت ماه اخیر و مقایسه آن با سال گذشته را مورد بررسی قرار داد و هدایات لازم را در این خصوص صادر نمود.