رئیس جمهور غنی با صدراعظم هالند دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با صدراعظم هالند دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته با مارک رت صدراعظم هالند در شهر بروکسل دیدار کرد.

در این دیدار در رابطه به همکاری های دوجانبه، پروسۀ صلح از طریق مذاکرات بین الافغانی، آتش بس و مبارزه با مواد مخدر و تروریزم، بحث و تبادل نظر کردند.

صدراعظم هالند گفت: کشورش آماده است که در زمینۀ مدیریت آب و آموزش های حرفوی با حکومت افغانستان همکاری کند.

رئیس جمهور غنی با ابراز امتنان از همکاری های ملکی و نظامی هالند، از آمادگی صدراعظم آن کشور در خصوص مهار آب ها با افغانستان، قدردانی کرد.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0