رئیس‌جمهور غنی با مسئولین ملکی و نظامی ننگرهار، لوگر، زابل، بادغیس، غور و هرات از طریق ویدیوکنفرانس صحبت کرد

رئیس‌جمهور غنی با مسئولین ملکی و نظامی ننگرهار، لوگر، زابل، بادغیس، غور و هرات از طریق ویدیوکنفرانس صحبت کرد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، به سلسلۀ صحبت‌ها با مسوولین ملکی و نظامی ولایات، قبل از ظهر امروز در مرکز ملی توحید از طریق ویدیو کنفرانس، با مسئولین ملکی و نظامی ولایات ننگرهار، لوگر، زابل، بادغیس، غور و هرات صحبت کرد.

ابتدا، رئیس جمهور کشور مراتب تسلیت و همدردی خویش را به‌خاطر رویداد تروریستی اخیر در ننگرهار ابراز داشت. سپس، مسئولین ملکی و نظامی ولایات متذکره، در خصوص وضعیت عمومی امنیتی ولایات یادشده به رئیس‌جمهور گزارش دادند.

رئیس‌جمهور غنی پس از استماع گزارش آنان، از دستاوردهای آن‌ها در سطح واحدهای دومی و سومی قدردانی کرد و درعین حال، بر بهبود وضعیت زندگی مردم و تأمین امنیت شهروندان تأکید ورزید.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی از این مسئولین خواست تا دیدگاه‌ها و پیشنهادات شان را به منظور بهبود وضعیت امنیت و نیز اوضاع ولایات از لحاظ اقتصادی و رفاهی، ترتیب و ارائه نمایند.

رئیس‌جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، از تلاش‌های قوای مسلح در امر تأمین امنیت و سرکوب دشمنان در سراسر کشور ستایش کرده، گفت که به پیشنهادات، کمبودی‌ها و چالش‌های که مانع امنیت، ثبات و رفاه باشد، رسیدگی می‌شود.#