رئیس جمهور غنی با خانم الیس ویلز دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با خانم الیس ویلز دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با خانم الیس ویلز معاون وزیر امور خارجه ایالات متحدۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در ارگ دیدار کرد.
در این دیدار هردو جانب در رابطه به راهکار بازنگری کمک های ملکی بخاطر حکومتداری خوب و رسیدن به خودکفایی که اخیراً از سوی رئیس جمهور غنی در نامه به رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد گردیده بود، بحث و تبادل نظر کردند.
همچنان رئیس جمهور غنی و خانم ویلز در رابطه به پیشرفت ها در پروسه صلح افغانستان، نتایج و برگزاری موفقانه لویه جرگه مشورتی صلح و اهمیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده، بحث کردند.