رئیس جمهور غنی: هدف بنیاد تاریخ کاکړ، دانشمندان و محصلین جوان باید جلوگیری از تکرار تاریخ باشد

رئیس جمهور غنی: هدف بنیاد تاریخ کاکړ، دانشمندان و محصلین جوان باید جلوگیری از تکرار تاریخ باشد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در مراسم افتتاحیۀ بنیاد تاریخ کاکړ که در تالار تلویزیون ملی برگزار گردید، اشتراک و سخنرانی کرد.

رئیس‌جمهور غنی گفت که داکتر حسن کاکړ صاحب‌قلم بود، آثار علمی می‌نوشت و آثار مهم را ترجمه می‌کرد. زمانی که من کاکړ را شناختم، تازه از پوهنتون هاروارد برگشته بود و دارای نام بلندی بود، اما با داشتن این همه نام و شهرت، انسان بسیار متواضع بود.

رئیس‌جمهور افزود که تواضع جناب کاکړ، باجرئت اخلاقی و سیاسی توأم بود. او پس از کودتای ثور و تجاوز قشون سرخ شوروی به افغانستان، موقف قوی گرفت و پنج سال را در زندان سپری نمود، این همه فداکاری‌های او برای همه ما قابل افتخار است.

رئیس‌جمهور گفت: بربنیاد اساسات علمی که کاکړ تاریخ‌نگاری می‌کرد، می‌خواست برای دیگران هم بیاموزاند. نقش او در ترجمه آثار مهم، شبیه مورخان مشهور نیمه اول قرن بیستم در امریکا است.

رئیس‌جمهور کشور گفت: ویژه‌گی تیزس ماستری و دکتورای حسن کاکړ این بود که بر اساس مقایسه دقیق آثار انگلیسی و افغانی نوشته شده اند. او در ترجمه، بیان به زبان ساده و روان‌ساختن مطالب علمی پیچیدۀ زبان انگلیسی به زبان پشتو، استعداد خاص داشت.

رئیس‌جمهور گفت که کاکړ صاحب با هر ورق سراج‌التواریخ آشنایی داشت. از منابع بریتانیا، هندوستان و جاهای دیگر استفاده دقیق کرده است. وی افزود که نقش کاکړ در تاریخ‌نویسی بر اساس میتودولوژی جدید در افغانستان،  نقش بنیادی است.

محمداشرف غنی تصریح‌کرد که  کاکړ در ایجاد مفاهیم تاریخی-علمی در زبان پشتو، نقش ویژه دارد. او شاگردان بی‌شماری را تربیت کرد، تقوی و موقف های سیاسی وی نیز اهمیت و مقام خاص دارد. یادبود از چنین شخصیتی برای ما، یادبود و قدردانی از یک فرد نه، بلکه از یک عنعنه می‌باشد.

رئیس‌جمهور گفت که به خاطر داشتن یک فردای روشن، باید درتاریکی فاجعه‌های دیروز زندانی باقی نمانیم. برای تاریخ‌نویسان ضروری است تا نکات مثبت و منفی گذشته را درنظر بگیرند و به تعادل، توجه نمایند.

رئیس‌جمهور غنی افزود: من به این باورم که توجه به تاریخ افغانستان بخاطر ثبات و رفاه آینده ما ضروری است. افغانستان در گذشته در چهارراه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آسیا قرارداشت و باید این موقعیت را یکبار دیگر بدست آوریم.

رئیس‌جمهور غنی گفت که با آشنایی با خصوصیات فرهنگی و افتخارات تاریخی هرولایت و هرمنطقه، افتخارات مشترک خویش را بهتر بشناسیم. ما بدون درک همدیگر، راه دیگری  برای وحدت نداریم.

رئیس‌جمهور غنی با تاکید گفت که نیاز است تا بالای دردهای ما غور صورت گیرد، اما نه بخاطر اینکه یکدیگر را به نفرت بنگریم. هدف باید این باشد که به آینده باورداشته باشیم و از حال، استفادۀ اعظمی نماییم.

 رئیس‌جمهور کشور گفت که هدف بنیاد تاریخ کاکړ، دانشمندان و محصلین جوان باید جلوگیری از تکرار تاریخ باشد. برای آینده بهتر و جلوگیری از تکرار رویدادهای تلخ، نیاز است تا تاریخ خود را بدانیم.

او با اشاره به اینکه بالای فجایع تاریخی موفق شده می‌توانیم، گفت: سال آینده صدمین سالگرد استقلال افغانستان می‌باشد و ما هزارسال تاریخ دری، تاریخ پشتو و تاریخ ازبکی و ارتباط این سه زبان ملی را باهم تجلیل می‌کنیم. وی افزود که بنیاد کاکړ در این بخش پیش‌قدم شود و ما تعهد می‌کنیم که آثار عمدۀ تمام نویسندگان خود را در این بحث عمدۀ ملی، به چاپ خواهیم سپرد.

سپس کاوون کاکړ ضمن خوش‌آمدید، در مورد زندگی، تحصیل و خدمات پوهاند کاکړ صحبت کرد و گفت که موصوف به وطن عشق بی‌اندازه داشت و دستآوردهای خود را از برکت کشور و مردم خویش می‌دانست.

وی افزود که پوهاند کاکړ به وطن، افغان‌ها، انسانیت و پرورش انسان، باورمند بود و می‌گفت که انسان باید درهرحالت صادق باشد. او می‌گفت که ما بخش جداناپذیر جهان هستیم، اگر در زندگی به اصول انسانی عمل نماییم، در آن‌صورت از مرگ هم هراس نخواهیم داشت.

عبدالغفور لیوال مشاور رئیس‌جمهور، بنیاد تاریخ کاکړ را یک بنیاد فرهنگی و غیر انتفاعی خواند و خاطرنشان کرد که بنیاد متذکره جهت تصمیم گیری هایش دارای بورد علمی بوده و برای پیشبرد امور سکرتریت نیز دارد.

لیوال اهداف بنیاد متذکره را  توجه به چاپ آثار کاکړ و مورخین دیگر، تالیف و ترجمه آثار افغانستان‌ و منطقه‌شناسی، هماهنگی میان بنیادهای دیگر، راه‌اندازی بحث‌های مبتکرانه بالای تصامیم ملی، تألیف، تدوین، تدقیق و نقد خواند.

متعاقباً، داکتر محمد امین احمدی مقالۀ خویش را تحت عنوان علم تاریخ از نظر کاکړ قرائت کرد و پوهاند کاکړ را یک مورخ با سبک دانسته، گفت که تحقیقات وی ارزش اکادمیک و معتبر دارند، به همین لحاظ تمام منابع مرتبط به موضوعات تحت تحقیق خویش را بدست می‌آورد و از نظر می‌گذرانید.

در این مراسم لوح بنیاد تاریخ کاکړ از سوی رئیس جمهور غنی رونمایی گردید و کاوون کاکړ شماری از کتاب‌های داکتر محمدحسن کاکړرا به رئیس‌جمهور اهدا کرد. همچنان در جریان مراسم، فلم کوتاهی در رابطه به زندگی، تحصیل، کار، تحقیقات و خدمات پوهاند محمد حسن کاکړ به نمایش گذاشته شد.#