اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به رویداد تروریستی در ولایت بادغیس

ارگ، کابل: طالبان به ادامۀ جنایات و ایجاد وحشت و دهشت شان، باتاسف صبح امروز با انجام حملۀ تروریستی در یکی از هوتل ها در حوزۀ اول شهر قلعۀ نو مرکز ولایت بادغیس، شماری از هموطنان بی گناه ما را که مصروف فعالیت های روزمره شان بودند، شهید و تعداد دیگری را زخمی کردند.

با آنکه طالبان در قطعنامه هشت ماده ای نشست دو روزه بین‌الافغانی قطر، تعهد کرده بودند که از صدمه رسانیدن به اهداف ملکی و تاسیسات عام المنفعه و مؤسسات تعلیمی و تحصیلی، دست می کشند و  تلفات ملکی را به صفر می رسانند، اما حملۀ تروریستی امروز نشان داد که آنان هنوز هم از کشتار مردم بی گناه و آسیب رسانیدن به تاسیسات عام المنفعه، دست بردار نیستند.

رئیس‌ جمهور محمد اشرف غنی، ضمن محکوم نمودن این حملۀ تروریستی، مراتب همدردی و غمشریکی عمیق خویش را به خانواده های شهدا، ابراز کرده و به مسئولین مربوطه هدایت داد؛ تا در زمینۀ کمک به خانواده های قربانیان و مداوای مجروحین، از تمام امکانات استفاده نمایند.#