اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به شهادت هفت تن از اعضای یک خانواده در منطقه کارته سخی شهر کابل

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله هدایت جدی داد تا ضمن دلجویی از خانوادۀ که هفت تن از اعضای آن به تاریخ ۵ جوزای سال روان در یک رویداد المناک در منطقه کارته سخی به شهادت رسیدند، عاملین این حمله وحشیانه را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.

رئیس جمهور غنی از وقوع این رویداد خونین و شهادت هفت تن از اعضای خانواده متذکره به ویژه کودکان شدیداً متاثر گردید و عاملین آن را جنایات‌کاران و افراد قسی‌القلب خواند که به زودی به سزای اعمال وحشیانه شان خواهند رسید.

رئیس جمهور مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به بازماندگان و اقارب خانوادۀ مذکور ابراز نموده، برای شهدا بهشت برین و به مجروحین صحتمندی کامل از بارگاه ایزد متعال استدعا می نماید.