اعلامیه مطبوعاتی در مورد تصمیم اخیر کمیسیون شکایات انتخاباتی در پیوند به حذف کاندیدان احتمالی ولسی جرگه

حکومت وحدت ملی همواره متعهد به برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و به موقع بوده و می باشد، استقلالیت و صلاحیت های کمیسیون‌های انتخاباتی در قانون واضح و تصریح شده است. حکومت احترام کامل به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی طبق قوانین نافذه کشور را داشته و دارد.

 برگزاری انتخابات به اساس تقویم اعلام شده، خواست ملت و دولت بوده، و برخواسته از تعهد حکومت وحدت ملی به رعایت قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذه کشور می‌باشد. بناً در برگزاری به موقع انتخابات هیچگونه تردید وجود ندارد.

موفقیت این پروسه و آزمون ملی منوط به همکاری مردم و رعایت قوانین نافذه کشور توسط تمام اقشار و هموطنان عزیز می باشد.