اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به اعلام عملیات بهاری طالبان

ارگ، کابل: حکومت افغانستان اعلامیه گروه طالبان مبنی بر آغاز عملیات بهاری شان را نشانه ی واضح اصرار این گروه بر دوام جنگ نامشروع در افغانستان دانسته و این اقدام جنگجویانه را به شدت محکوم میکند.

عملیات طالبان در حالی اعلام می شود که به ابتکار و اصرار حکومت افغانستان تلاش ها برای پایان بخشیدن به جنگ تحمیلی در افغانستان به شدت ادامه داشته و این گروه با هیات مذاکره کننده ایالات متحده امریکا مستقیماً وارد مذاکرات صلح استند.

اصرار طالبان بر تداوم جنگ و فساد در افغانستان در حالی صورت می گیرد که علمای جید کشور و جهان اسلام، ادامه جنگ طالبان علیه مردم افغانستان را جهاد نه بلکه فتنه دانسته و خواهان توقف آن شده اند. علمای افغانستان و جهان اسلام به گونه ی واضح گفته اند که جنگ طالبان علیه مردم افغانستان فاقد هر نوع مشروعیت دینی بوده و برای ادامه ی آن هیچ گونه توجیه شرعی وجود ندارد.

ادعای طالبان مبنی بر این که این اعلان جنگ در پاسخ به اعلان حکومت افغانستان صورت گرفته باشد، نادرست است. حکومت افغانستان نه تنها این که اعلانی در مورد آغاز عملیات جنگی نکرده است، بلکه تمام موانعی را که در مقابل صلح وجود داشت از میان برداشته، تداوم جنگ را به نفع هیچ طرفی نمی‌داند.

مردم افغانستان شاهد استند که طالبان طی عملیات های گذشته شان نه تنها این که مردم بیگناه ما را در سراسر افغانستان، به اشاره ی بیگانه گان، آماج حملات تروریستی قرار داده اند، بلکه خلاف ارزش های اسلامی و عنعنات افغانی به گونه ی مکرر وارد حریم خصوصی مردم متدین ما شده، زنان و اطفال بیگناه را گروگان گرفته، از آنها به عنوان سپر و از خانه های شان به حیث سنگر استفاده کرده اند.

مردم و حکومت افغانستان از جوانان  افغان که در صفوف جنگی طالبان استند و وسیله ی اهداف قدرت طلبانه ی رهبری  این گروه و حامیان منطقه یی شان شده اند، می خواهد تا فریب آنها را نخورده و دیگر وسیله ی بیگانه گان برای ایجاد رعب و وحشت میان خواهران و برادران مسلمان خود نگردند.

مردم و حکومت افغانستان از آن عده رهبران و اعضای گروه طالبان که با این اعلان جنگ علیه مردم افغانستان مخالف استند میخواهند تا در صف مردم مسلمان خود قرار گرفته و علیه این اقدام نامشروع صدای خود را بلند کنند.

به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هدایت واضح داده شده است تا در مطابقت به اصل دفاع از تمامیت ارضی و نوامیس ملی و اسلامی کشور، و در دفاع از مردم متدین افغانستان تمام تدابیر لازم را اتخاذ نموده و از سنگرهای خود با قوت دفاع کنند.

حکومت افغانستان در حالیکه آماده است از وجب وجب خاک و فرد فرد کشور دفاع کند، یک بار دیگر از رهبری گروه طالبان می خواهد تا از ادامه ی این جنگ نامشروع و تحمیلی دست کشیده و به دعوت بلا قید و شرط دولت و مردم افغانستان برای مذاکرات صلح لبیک بگویند.