اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به حادثه شب گذشته که در جریان جمع آوری خیمه معترضین به وقوع پیوست

ارگ، کابل: تظاهرات مسالمت آمیز، مدنی و در چوکات قانون، حق شهروندان کشور است. پس از رویداد های اخیر تروریستی، شماری از هموطنان ما با راه اندازی تظاهرات و برپایی خیمه ها، مطالبات مدنی خویش را مطرح کردند.

پس از تلاشهای اعضای شورای ملی و تقاضای اقشار مختلف باشندگان کابل، نیروهای امنیتی شب گذشته اقدام به جمع آوری خیمه معترضین نموده است.

در جریان جمع آوری خیمه با تاثر فراوان یکتن از معترضین جان اش را از دست داد و شمار دیگری مجروح گردیدند.

رئیس جمهور غنی ضمن ابراز تاثر عمیق بخاطر رویداد متذکره، یکبار دیگر بر حق مدنی شهروندان مبنی بر تظاهرات مسالمت آمیز و آزادی های مدنی تاکید می کند و به مسئولین هدایت داده است تا جزئیات رویداد شب گذشته را بررسی نموده و مسببین آنرا شناسایی و در مطابقت به قوانین نافذۀ کشور، مجازات نمایند.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0