اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی در شهر جلال‌آباد

ارگ، کابل: دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طریق یک دیپلماسی فعال و نیروهای امنیتی و دفاعی نسبت به‌هر زمان دیگر، حلقۀ حمایوی را به گروه‌های تروریستی و حامیان‌شان تنگ‌تر کرده‌است. تروریستان به‌منظور پنهان‌نمودن زوال و شکست خویش، به طغیان روی آورده‌اند که حمله تروریستی بالای نهاد بین‌المللی حمایت از اطفال در شهر جلال‌آباد، نشان واضح از طغیان و جنایت گروه‌های تروریستی است.  

رئیس‌جمهورغنی، فعالیت و خدمات نهاد بین‌المللی حمایت از اطفال را قابل قدر می‌داند و باتأکید می‌گوید که گروه‌های تروریستی و حامیان‌شان با انجام چنین جنایات، فعالیت و خدمات نهاد متذکره را نمی‌توانند متوقف و یا به تعویق ‌اندازند، زیرا حکومت با همکاری مردم و حمایت جامعه‌جهانی در راستای تأمین امنیت کارمندان نهادهای بین‌المللی توجه بیشتر می‌نماید.

رئیس‌جمهور کشور بار دیگر به‌منظور سرکوب تروریستان، با جدیت تمام از کشورهای منطقه و جهان می‌خواهد تا مانند نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به‌گونۀ مشترک و بدون هیچ‌نوع تفکیک علیه تروریستان مبارزه و اقدامات عملی نمایند و ضمن نابودی پناه‌گاه‌های آنها، فشارها را بالای حامیان‌شان نیز افزایش مزید بخشند.

رئیس‌جمهور غنی مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده‌های قربانیان حادثۀ متذکره ابراز داشته، به شهدا بهشت برین و به زخمی‌ها صحت کامل از بارگاه خداوند متعال التجامند است.#