اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی بالای رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا

ارگ، کابل: دشمنان افغانستان که از طریق انجام حملات تروریستی بالای علما، مردم عام، مساجد، تکایا و سایر اماکن مقدس و عام‌المنفعه به هدف نایل‌شدن به اهداف شوم شان دست به جنایات می‌زنند، این‌بار نیز مولوی گل‌محمد حنیف‌یار رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا را به شهادت رساندند.

رئیس‌جمهورغنی حملۀ تروریستی بالای مولوی گل‌محمد حنیف‌یار را شدیداً محکوم نموده گفت که گروه‌های تروریستی با حملات دهشت‌افگنی و هدف قراردادن قشر مصلح و منور جامعه که همواره مردم را برای تأمین اخوت، عدالت، وحدت و زندگی صلح‌آمیز دعوت می‌نمایند، ماهیت شان را که همانا جنایات و ایجاد وحشت است، ثابت نموده‌اند.

رئیس‌جمهور کشور گفت، شبکه‌ها و گروه‌های تروریستی با انجام این چنین اعمال جنایت‌کارانه و ایجاد رعب، ارادۀ قوی مردم ما را برای پیشرفت و اعتماد مستحکم آنها را نسبت به آیندۀ تضعیف نمی توانند.

محمداشرف غنی مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانوادۀ شهید مولوی گل‌محمد حنیف، علمای افغانستان و مردم ولایت کاپیسا ابراز داشته و به مرحومی از بارگاه ایزد متعال جنت فردوس استدعا می‌دارد.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0