اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به رویدادهای تروریستی در کشورهای اندونیزیا و فرانسه

ارگ، کابل: تروریستان با انجام دو حملۀ تروریستی در کشورهای اندونیزیا و فرانسه، شماری از افراد ملکی را کشته و زخمی نمودند.

رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن رویدادهای تروریستی متذکره، گفت: تروریزم دشمن بشریت بوده که مرز نمی شناسد و تهدید در برابر امنیت و ثبات جهان می باشد.

حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بدین باور است که یگانه راه بیرون‌رفت از چالش تروریزم، اقدام مشترک و همکاری همه جانبۀ تمام کشورهای جهان در برابر این پدیدۀ شوم است.

با توجه به اینکه افغانستان در خط مقدم مبارزه علیۀ تروریزم قرار دارد و این پدیده از چند دهه بدینسو از هموطنان ما قربانی می‌گیرد، مردم ما درد و رنج خانواده های قربانیان این رویدادها را بیشتر از همه احساس می‌کنند.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان مراتب تسلیت و همدردی خویش را با حکومات و مردمان کشورهای اندونیزیا و فرانسه ابراز نموده، در غم و درد خانواده های قربانیان خود را شریک می داند.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0