رئیس‌جمهور غنی بخاطر شهادت عالم جید و مفتی کشور مولوی سمیع الله ریحان شدیداً متاثر گردید

ارگ، کابل: تروریستان به سلسلۀ جنایات شان امروز یکبار دیگر با حمله به خانه خدا (مسجد)، عالم جید کشور مفتی مولوی سمیع الله ریحان را که همواره مردم را به حقانیت، طاعت و بندگی خدا دعوت می کرد، شهید و شمار دیگری از نمازگزاران را زخمی نمود.
رئیس‌جمهور غنی ضمن محکوم نمودن شدید این حمله تروریستى گفت که تروریستان بخاطر کتمان اصلیت و توجیه جنایات خویش و برداشت نادرستی که از احکام دینی و ارشادات الهی دارند، صدای رسای حقانیت علمای کرام را خاموش نموده و چهره های باجرئت، وطن دوست و مبلغین ارزش های اسلامی و دینی را هدف قرار می دهند و آنان را به شهادت می رسانند.
رئیس‌جمهور به مسئولین مربوطه بخاطر بررسی همه جانبه این رویداد تروریستی و تشخیص عاملین آن و سپردن آنان به پنجه قانون، هدایت داد و با تاکید گفت که دشمنان افغانستان با حمله بالای علمای کرام و شخصیت های خدمتگار وطن، صدای رسا و روحیه عالی اسلامی و ملی آنان را تضعیف نمی توانند.
محمد اشرف غنی ضمن آرزوی بهشت برین به شهید مولوی سمیع الله ریحان، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده، دوستان آن شهید و علمای افغانستان ابراز می کند.