رئیس جمهور غنی حمله تروریستی بالای ساختمان ولسوالی معروف ولایت کندهار را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حمله تروریستی بالای ساختمان ولسوالی معروف ولایت کندهار را که در اثر آن شماری از نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی کشور جام شهادت نوشیدند، به شدیدترین الفاظ محکوم کرد.

رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن این حمله تروریستی گفت: تروریستان که توان مقابله رویاروی با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را ندارند، بخاطر کتمان شکست های شان، بالای تاسیسات دولتی حمله می کنند.

رئیس جمهور کشور یکبار دیگر گفت: آنانیکه خون مردم ما را می ریزند و تاسیسات عام المنفعه را آسیب می رسانند، نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی ما با تمام قوت علیه آنان خواهند جنگید.

 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، فداکاری و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی را در راستای تامین امنیت و حراست از کشور، مورد ستایش قرار داد.

رئیس جمهور کشور مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را با خانواده های شهدای این رویداد المناک ابراز داشته، برای شهدا بهشت برین و به مجروحین صحتمندی کامل از بارگاه ایزد منان استدعا می نماید.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0