اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به شهادت شماری از باشنده گان ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، به خاطر شهادت شماری از هموطنان ما در اثر برخورد چندین گلوله در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب، ابراز تأسف کرد.

رئیس‌جمهور کشور، حادثۀ مذکور را یک جنایت ضدبشری دانسته تأکید کرد که رفتار گروه‌های تروریستی در مغایرت با ارزش‌های اسلامی و حقوق بشری قرار دارد.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده‌های قربانیان حادثۀ یادشده ابراز داشته، به شهدا جنت برین و به مجروحین شفای عاجل از بارگاه ایزد متعال استدعا می‌دارد.