اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به رویداد تروریستی در کندهار

ارگ، کابل: با تاسف فراوان، تروریستان به ادامۀ جنایت و وحشت شان، امروز با انجام یک حملۀ تروریستی در ولسوالی دامان ولایت کندهار، شماری از شاگردان یک مدرسۀ دینی را شهید و زخمی کردند.

گروه‌های تروریستی به اشارۀ باداران خویش بخاطر عقب نگهداشتن افغانستان و ایجاد رعب و وحشت، هموطنان ما و حتی کودکان معصوم و شاگردان را هدف قرار می دهند که با این عملکرد شان انزجار و نفرت مردم را نسبت به خویش بیشتر می سازند.

رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی ضمن محکوم نمودن این حملۀ تروریستی، مراتب همدردی و تسلیت عمیق خویش را به خانواده های شهدا ابراز کرده و به مسئولین مربوطه هدایت داد تا در زمینۀ کمک به خانواده های قربانیان و مداوای مجروحین، اقدامات عاجل نمایند.