اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به رویدادهای تروریستی امروز در ساحۀ ناحیۀ ششم شهر کابل

ارگ، کابل: تروریستان وحشی‌صفت عصر امروز با حمله به کلپ پهلوانی میوند در ساحۀ ناحیۀ ششم شهر کابل، شماری از ورزشکاران و تماشاچیان راشهید و زخمی کردند.

همچنان پس از وقوع این حملۀ تروریستی، شماری از افراد ملکی، خبرنگاران و نیروهای امنیتی در رویداد تروریستی دوم، شهید و زخمی شدند. 

تروریستان جنایتکار به جز پیام مرگ، وحشت، ویرانی و جنایت، دیگر هیچ هدفی را تعقیب نمی کنند و حمله بالای مکتب، مدرسه، مسجد، بازار، ورزشگاه و افراد ملکی، به هدف اصلی این جنایت‌کاران مبدل شده است.

حمله بالای مردم ملکی و دست اندرکاران رسانه ای کشور، حمله بالای آزادی بیان و جنایت علیۀ بشریت است.

رئیس جمهور غنی این حملات تروریستی را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد و به مسئولین مربوطه هدایت داد به زخمی ها و خانواده های قربانیان رسیدگی عاجل نمایند و چگونگی وقوع این رویدادهای متذکره را مورد بررسی قرار دهند.

رئیس‌جمهور، مراتب تسلیت و غمشریکی عمیق خویش را به خانواده‌های شهدا ابراز نموده و برای مجروحین صحتمندی کامل از درگاه ایزد متعال، استدعا می‌کند.