اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به رویداد تروریستی امروز در شهر کابل

ارگ، کابل: دشمنان مردم افغانستان و آزادی بیان با جابجای مواد انفجاری، موتر حامل کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید را هدف قرار دادند و شماری از هموطنان ما را شهید و زخمی ساختند.

رئیس جمهور کشور ضمن محکوم نمودن این جنایت، گفت که دشمنان افغانستان باید بدانند که مردم این سر زمین بخاطر حفاظت از ارزش‌ها و آزادی هایشان همیشه آماده دفاع می‌باشد. این نوع اعمال بزدلانه هرگز اراده مردم افغانستان را تضعیف کرده نمی‌تواند.

رئیس جمهور غنی ضمن ابراز تسلیت به خانواده های شهدا برای آنان استدعای مغفرت نمود و برای زخمی‌ها آرزوی صحتمندی کرد.