اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به هجدهمین سال‌گرد حمله های تروریستی یازدهم سپتامبر

ارگ، کابل: یازدهم سپتامبر۲۰۰۱، نقطه عطفی در تاریخ بشریت، به ویژه در تاریخ امریکا به شمار میرود که گروه القاعده، با انجام بزرگترین حمله های تروریستی، مرتکب جنایت هولناک جهانی شدند که نزدیک به سه‌هزار شهروند امریکا را قربانی کرد، هزاران تن زخمی و میلیاردها دالر زیان های مالی را به مردم امریکا به جا گذاشت.

 محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گفت:«دولت افغانستان، به عنوان یک عضو مسوول خانواده‌ی جامعه جهانی، مراتب تسلیت و هم‌دردی خویش را به مناسبت هجدهمین سالگرد یازدهم سپتامبر، به بازمانده های قربانیان این رویداد، به ملت و دولت امریکا ابراز می‌دارد».

رویداد یازدهم سپتامبر۲۰۰۱، زمانی به وقوع پیوست که گروه طالبان بخش بزرگی از کشورما را اشغال کرده بودند و افغانستان پناهگاه امنی شده بود به حضور شبکه های تروریستی جهانی به شمول اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده.

رئیس جمهور غنی افزود:«هرچند حکومت افغانستان در هجده سال گذشته و با حمایت جامعه جهانی، در راس ایالات متحده امریکا، در خط نخست نبرد با تروریزم بین المللی قرار داشته و به منظور دفاع از امنیت منطقه و جهان، قربانی های کلانی را متقبل شده است. اما، هنوزهم تهدید مشترک وجود داشته و این گروه ها تلاش دارند تا کشور ما را به پناه گاه امن شان مبدل سازند».