اعلامیۀ مطبوعاتی

ارگ، کابل: باران یکی از مهم‌ترین نعمت‌های الهی برای انسان‌ها، مخلوقات جان‌دار و طبیعت سرسبز است. دین مبین اسلام سفارش کرده‌است که هرگاه نشانه‌های خشک‌سالی نمایان گردید، مومنان به خداوند مهربان روی آورده و از او با تضرع بخواهند تا آنان را از رحمت خود برخوردار کرده و باران پر برکت را جایگزین خشک‌سالی بفرماید.

محمداشرف غنی رئیس‌جمهور اسلامی افغانستان از عموم مردم مومن افغانستان تقاضا می‌کند که مطابق سنت نبوی و ضوابط فقه اسلامی، از فردا پنجشنبه مراسم نماز استسقاء یا نماز طلب باران را در سراسر کشور برپا بدارند.

رئیس‌جمهور کشور تصریح می‌دارد که علمای کرام و خطبای گرامی به همکاری وزارت محترم حج، ارشاد و اوقاف و شوراهای علما در مرکز و ولایات کشور، با توضیح اهمیت شرعی این موضوع، آداب ‌و طریقۀ برگزاری نماز استسقاء را از طریق منابر و رسانه‌‌ها به مردم متدین تعلیم داده و در اقامه آن مساعدت نمایند.

امید است که به برکت دعای صالحان و اقامه این شعیرۀ اسلامی، شاهد نزول رحمت الهی ‌و باریدن باران پر برکت باشیم، تا زندگی مردم ما رونق یابد و طبیعت کشور ما سبز، تازه و با طراوت شود.