اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی بالای مرکز ثبت نام(مسجد) در جلال آباد

۹ ثور ۱۳۹۷

ارگ، کابل: دشمنان مردم افغانستان برای چندمین‌بار است که مراکز ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان را هدف قرار می‌دهند و این‌بار یک مرکز ثبت نام) مسجد( را که مکان مقدس محسوب می‌شود، در شهر جلال‌آباد هدف قراردادند.

دشمنان افغانستان مخالف پروسه‌های مردم‌سالاری، ارزش‌های دینی و اسلامی می‌باشند که چنین اعمال ضد انسانی و اسلامی آنان، هیچ تأثیر منفی روی حضور و اشتراک مردم دراین پروسه‌ها نخواهد گذاشت و برعکس، مردم ما با شور و اشتیاق بیشتر در مراکز ثبت‌نام حضور می‌یابند. 

حکومت ضمن تقبیح اعمال تروریستان، به‌نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دستور اکید داده‌است، تا در سراسر کشور تدابیر شدید امنیتی را در مراکز ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان روی‌دست گیرند.