صفحه اصلی / اعضای شورای امنیت ملی

اعضا:

 • معاون اول رئیس‌جمهور
 • معاون دوم رئیس‌جمهور
 • رئیس اجرائیه
 • نمایندۀ فوق‌العاده رئیس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب
 • معاون اول رئیس اجرائیه
 • معاون دوم رئیس اجرائیه
 • مشاور امنیت ملی
 • وزیر امور خارجه
 • وزیر دفاع ملی
 • وزیر امور داخله
 • وزیر مالیه
 • رئیس عمومی امنیت ملی
 • لوی درستیز وزارت دفاع ملی
 • رئیس عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری
 • رئیس عمومی اداره مستقل ارگان‌های محلی.

رئیس‌جمهوری کشور می‌تواند برحسب ضرورت در تشکیل شورای امنیت ملی تنقیص و یا تزئید به‌عمل آورد.