متن کامل سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم افتتاح نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل

متن کامل سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم افتتاح نمایشگاه زراعتی بین المللی کابل

بسم الله الرحمن الرحیم

دهاقین گرامی، خواهران و برادران عزیز، اعضای محترم کابینه، اعضای محترم وزارت زراعت و مالداری، جناب والی صاحب کابل، جناب هلمندی صاحب، جناب رووف صاحب، معین صاحب، همه اراکین، اولتر از همه تحفۀ پیشوای بشریت را برای تان تقدیم می کنم.

اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

حرف‌های گل احمد خان امروز نشانه ای از یک انقلاب فکری در افغانستان است. این انقلاب چیست؟ از مشتری صحبت می کند، می خواهد تولید برای مشتری کند و از دولت بازار می خواهد، از صمیم قلب تشکر گل احمد خان!. اگر دیگر خواهران و برادران نشنیده باشند، اگر تو خوب مبلغ نیستی، اگر مبلغ می بودی ما را چی می گفتی؟ خدا داشته باشد تان.

فراموش نکنید که ابتدای انگور در اساطیر قدیم از هرات شده و فضل خداوند، در آخر اطلاع گرفتم که شصت نوع انگور هرات در یکی از پوهنتون های کالیفرنیای امریکا حفظ شده، انواع این انشاألله تعالی در آینده دوباره شاهد این خواهد بودیم. من انگور هرات را در روزهای بسیار بدش دیده ام، وقتی که روسها برامدند من یک هفته به هرات آمدم، در تمام هرات یک انگور نبود و امروز سر باغداران هرات من افتخار می کنم، سر باغداران شمالی، شمالی را به همینطور بد روز دیدیم که واقعاً بدترین روزهای زندگی من بود. مگر امروز هرات و شمالی دوباره سبز است. انگور افغانستان در تمام دنیا باز نام دارد، تشکر از زحمات تان!

دوم تشکری می کنم از جناب درانی صاحب و همکاران شان که زحمات زیاد کشیدند و پروژه ها را به حرکت آوردند، همچنان از جناب هلمندی صاحب و تیم کاری شان، از احمدی صاحب و همکاران دیگر ما که همه در این کار کردند و مخصوصاً از دهقان های پیش‌قدم ما.

من سرگذشت در حدود چهل تن خواهران ما را دیدم، هر کدام شما زندگی اولادهای تان را تغییر دادید، زندگی خانواده های تان را تغییر دادید و زندگی زنان افغانستان را تغییر دادید. من می خواهم از صمیم قلب به نماینده گی بانوی اول و خودم و تمام همکاران عالی رتبۀ دولت که خواهران ما استند از پیش تان تشکر کنم.

تأثیر این چیست؟ زنان پیش‌قدم زارع امروز اولاد خود را شیر می دهند، گوشت می دهند، تخم می دهند. برای اولاد خود قرطاسیه می خرند، مکتب می روند و از همه کرده زیاد تر، خود شان عاید دارند، هیچ کس مجبور شان ساخته نمی تواند. این شبکه جناب وزیر صاحب زراعت باید وسیع شود، سرتاسری شود، به یک شبکه ملی تولید کننده های زن افغان مبدل شود، این خواهش من از شماست و در بدل این ما باید همراه زارع زن افغان به صورت مستقیم کار کنیم و همچنین از باغداران ما، از زمین داران ما، از تمام دهقانان ما از صمیم قلب تشکر می کنم.

چیزی را که گل احمد خان گفتند که در هرات شد، اگر سر تا سر افغانستان کند، از واردات خارجی خلاص می شویم. اگر در هر سال ۳۰ فیصد تولیدات ما بلند برود، نتیجه این را به صورت واضح و مبرهن دیده می توانیم.

مسئله در چیست؟ در چهار بخش ما باید تمرکز داشته باشیم. نقطۀ اول مارکیت‌یابی است، مارکیت‌یابی دو بخش دارد، یکی اینکه ما چطور بازارهای بین المللی را پیدا می کنیم؟ کوریدور هندوستان را دیدید، هشت صد هزار دالر دولت سرمایه گذاری کرد، ۷۰ میلیون دالر سال گذشته باغداران و دهاقین افغانستان صادرات کردند و سال آینده انشاألله و تعالی شما این را به چند صد میلیون دالر خواهید رساند، چون در ممبی نشان دادید که قرارداد های واضح است.

کوریدور نو به ترکیه و اروپا هفته گذشته شروع شد، تمام قرارداد ما حالا همرای شرکت هوایی ترکیه است که بیشتر از یک صدو چهل جای پرواز دارد، تمام این شبکه اروپا انشاألله تعالی در خدمت تان است. همچنین به قزاقستان اولین پروازها رفت، هدف عمده ما عربستان و امارات است که کوریدورهای هوایی به صورت اساسی ایجاد شود. یک چیز را گل احمد خان گفتند واقعی است، حرف من حالا سر کوریدور های زمینی است. کلانترین بازار برای تان قزاقستان و روسیه است، باز کردن بازار قزاقستان و روسیه هدف اساسی ما است. در این جا دولت ازبکستان همکار بسیار بزرگ ماست، مرکز کلفت در اختیار ما قرار داده می شود تا ما بتوانیم. نقطۀ را که شروع کنید استندرد است، این بخش را تشکیل وزارت محترم زراعت، تشکیل وزارت محترم تجارت، وزارت محترم خارجه، وزارت مالیه باید به صورت اساسی تغییر کند که موجب بازاریابی برای شما باشد و در این بخش قول محکم دهقانی من را دارید.

نقطۀ دوم تدارکات دولتی است، برنج را دیدید به پا ایستاد شد. امسال بیشتر از ۲۰ هزار تُن برنج تنها وزارت دفاع از نزد تان خریداری کرد، در حالی که دو سال پیش، یک هزار تن برنج تان خریداری نمی شد. هدایت من به تمام تدارکات این است که تدارکات میوه را فصلی بسازیم، دلیلی که یک قسمت زیاد میوۀ تان خریده نمی شود، اینها یک میوه را فرمایش می دهند، این هم قیمت را بلند می برد و هم کیفیت را پائین می کند. میوه افغانی هدف ماست. بیایید خواهران و برادران نه کیله بخورید نه کینو. انگور، زردالو، سیب و ناک افغانی بخورید.

و مرغ‌داری به پا ایستاد شد. دلیلی که مرغ‌داری افغانستان سر پا ایستاد شد، به این خاطر که مینوی غذایی وزارت دفاع را تغییر دادیم، گوشت مرغ در آن نبود با تغییر دادن یک روز در هفته مرغ داری افغانستان. اگر مرغ داران افغانستان برای من اطمینان بدهند، من در مینو هفت روز گوشت مرغ را میاورم، شما سرمایه گذاری کنید ما خریداری می کنیم. ضرورت واضح است و مخصوصاً تقاضای من از زنان افغان است، چون دخل در دست شما است، خریداری در دست شماست، لطفاً تولیدات داخلی را بر تولیدات خارجی ترجیح بدهید. ما به یک حرکت ملی ضرورت داریم، عالیست افغانیست!.

و در بخش بازار یابی، اگر سر ده قلم صادرات ما تمرکز اساسی شود، خواهران و برادران! من اطمینان دارم که در سه سال، به چهار میلیارد دالر به صادرات تنها از بخش باغداری و عناصر طبیعی ما رسیده می توانیم و تمرکز ما حالا وزارت محترم زراعت، دفتر هلمندی صاحب، همه دفتر ها باید تخصص شان سر اقلام خاص باشد. در تمام وزارت محترم زراعت یک متخصص جلغوزه نیافتیم، در حالیکه ما  از جلغوزه بین ششصد میلیون و دو میلیارد صادارت پیدا کردیم. ضرورت این است که اول جناب وزیر صاحبان و همکارها سر اقلامی که افغانستان ده ها سال یا صد ها سال صادرات داشتند تمرکز کنیم و این را تغییر بدهیم. مشکل در چیست؟ پیش خرید در دست همسایه های تان است، دهقان افغان دسترسی به قرضۀ قابل استطاعت ندارد، از همین خاطر است که پول رایج در نقاط مختلف افغانستان از کشورهای مختلف است.

هلمندی صاحب درانی صاحب ټول تمرکز په دې وکړئ چې دوه کاره په کاردی  یو دا دی پروسس. خواهش من از تمام سرمایه داران افغانستان به حیث یک وظیفه ملی است که سر پروسس مواد زراعتی ما سرمایه گذاری کنند، ببینید جلغوزه را، برای افغانستان در حدود دوصد، دو صد و پنجاه میلیون دالر آورد و برای پاکستان شش صد میلیون دالر اضافی آورد، برای چین یک میلیارد دالر اضافی آورد، حالا می خواهید که یک اعشاریه شش میلیارد دیگر در جیب خود تان برود یا همیشه این را به احمق پولی تبدیل می کنید؟ دی ته وایی احمق پولی.

 عرض من این است که پروسس را جدی بگیرید تا باغدار و دهقان ما وسیله پروسس نداشته باشد، این مشکل حل نمی شود. بهترین تولیدات داریم، عوض آنکه طلا بفروشیم به قیمت مس می فروشیم. غوښتنه مې داده او زه درسره کار کوم چې د پروسس مسئله جدی ونیسو، و خواهش من این است که  اتحادیه های پروسس کننده ایجاد شود تا دولت نقش خود را بفهمد.

 اگر کمک یکساله یا دوساله کار داشته باشید، شما به پا ایستاد می شوید، حالا دیدید عصاره انگور و اینها را جوس و اینها که می گویند، هر قدمی که شما مواد تازه را مبدل کنید به مواد پخته، به همان اندازه صادرات تان زیاد تر می شود و مخصوصا از واردات جلو گیری می کنید.

نقطه سوم، خواهش ام از همه دهقان ها، از همه تولید کننده ها این است که اتحادیه های ملی را ایجاد کنند. ما آدرس کار داریم، به هر دهقان جدا رسیده نمی توانیم، اتحادیه ملی انگور را ایجاد کنید، اتحادیه های ملی جلغوزه را، پسته را، زیره را، هِنگ را، بادام را، هر چیز را خواهران و برادران! ضرورت به یک بازار وسیع بین المللی دارید، بین سه میلیارد نفوس موقعیت دارید، این موقعیت را ما چطور از نزد اش استفاده کنیم؟

 اگرمی خواهید که مشکل اینکه برای تان پیش خرید شود، شما اتحادیه را ایجاد کنید که ما بتوانیم آدرس داشته باشیم و ایجاد این اتحادیه ها از سطح ولسوالی ها شروع شود تا آدرس ملی. تاسو ته مې هدایت دا ده چې دا زمینه برابره کړئ چې دوی ادرس ولری او په دې ادرس باندې واقعی د دوی استازې وی چې مونږ ور سره وغږېږو او زه حاضر یم چې خپله ور سره وغږېږم چې یوه واضح او مشترکه ژبه پیدا کړو او ژبه باید د باغ وی، د مزرعې وی او د تولید وی.

چیزی که در دنیا امروز تغییرکرده و وزارت محترم زارعت باید با آن خود را تغییر دهد، متخصصین زراعت ما در گذشتنه تنها پشت تولید می گشتند عوض اینکه پشت بازار بگردند، فضل خداوند وقتی که دهقانهای مثل گل احمد خان واری، بی بی ضیا گل و اینها را داشته باشید، به متخصصین شما ضرورت نیست جناب وزیر صاحب، وقت تان را بی جای سر اینها ضایع نکنید، اینها که ضرورت به متخصص داشنته باشند، از پوهنتون ها از بازار پیدا می کنند. تاسو ورته بازار پیدا کړئ اتحادیه دې ایجاد شی چې دوی سره کار وکړو خواهش من این است که اتحادیه های ملی ایجاد شود تا ما بتوانیم آدرس مشخص داشته باشیم، چون میایند همیشه میگویند که بیایید زمین تان را ضمانت بدهید، به ضمانت زمین نمی شود، پیشنهاد ما برای تان بسیار ساده است، به ضمانت قرارداد های تان، برای تان قرضه می دهیم.

چطور؟ یک راه را به صورت اساسی حل می کنیم، وقتی که شما صادرات در کوریدور های هوایی و کوریدور زمینی داشته باشید، ما برای تان پیش پرداخت می کنیم و پس شما به ما پرداخت می کنید، صندوق های دورانی ایجاد شده میتواند که مشکل را به صورت اساسی حل کند.

نقطۀ دیگر که وعده ماست برای تان این است که وزارت محترم زراعت از کابل محوری براید. مراکز عمده تحقیقات به اساس اجناس تولیدی به ولایاتی باشد که مرکز تولید است. مرکز تحقیق انگور را ببرید درجاهایی که مرکز تولید انگور است، از کابل این مدیریت نمی شود، هرات یک هزار کیلو متر هنوز هم از کابل دور است و در فکر هرات باید باشیم، در فکر شمالی باشید، وقتی که این پروژه های تان از طرف متخصصین با نهایت احترام متخصصی، چون وقتی که من ازپیش شان پرسان می کنم،  راباندې خو به په قهرېږئ نه؟ د متخصصینو د تخصص په باره کې زه لږ څه شک لرم نو هیله ده چې ما ته ثابته کړی چې دوی واقعا متخصصین دی. تخصص پر امید باندې نه راضی خویندو ورونو در باندې بده ونه لګیږی ما ډېر وخت معلمی کړې تخصص په دې نه راځی چې یو ماستری واخلې. تخصص په دې راځی چې د دهقان په جیب کې څنګه پیسې اچوی که دا جیب ډک نه وی او خالی وی افغانستان نه رسېږی که دا جیب ډک وی هر شی کېږی نو غوښتنه مې دا ده چې د افغانستان نقشه راته برابره کړئ چې مرکز د تولید د کوم قلم کوم ځا‌ی ده؟ که بادام غواړۍ سمنګان ته وګورئ زابل ته وګورئ، که انګور غواړۍ هرات ته وګورئ میمنې ته وګورئ، شمالی ته وګورئ، پروان ته وګورئ، دغه رقم نقشې چې برابرې شی مونږ پوهېږو که جلغوزی غواړئ پکتیکا ته ګورۍ، پکتیا ته ګورۍ، خوست ته ګورۍ، که پسته غواړۍ سمنګان ته بادغیس ته دې ته. چې مونږ پوه شو چې څه وکړو او پوهنتونونو سره مراکز دې ایجاد شی جناب وزیر صاحب جناب هلمندی صاحب چې دلته هره ورځ تاسو زما شا نیسۍ چې راشه راته هلیکوپتر پیدا کړه یا دا چې زه فلانی ولایت ته ځم، خو هلته تیار متخصصین کیناستلې دی. ګل احمد خان غوندې خلک نورو ځایونو ته ولېږه که متخصص د انګورو دې په کار وو دی ولېږه ټولو ځایونو کې به درته انګور پیدا کړی، څنګه؟ او بل له خوا دهاقین یوسئ دوی ته.

بله برخه داده واضح ګل احمد خان! اسکالرشیپ های متخصصین را کم کنید، دید و بازدید دهقانها را از کشورهای همسایه و دنیا زیاد کنید.

تمام شما سیب افغانستان را می فهمید چطور به پا ایستاد شد؟ یک آدم بود داکتر صاحب وکیل خان خداوند او را ببخشد، من در پوهنتون امریکایی بیروت شاگرد بودم، صد دهقان را آورد در بیروت در فارم تحقیقاتی اینها را آشنا کرد، ولایت میدان وردک امروز پایتخت سیب افغانستان است و از برکت او ۵ ولایت دیگر به پا ایستاد شد. چیزی را که دهقان کرده میتواند، چیزی را که بابای زعفران کرد، تمام متخصصین ما کرده می توانست؟ من بابای انگور را کار دارم، بابای زعفران را کار دارم و بابای برنج را کار دارم و بابای گندم را کار دارم، بیایید این بابا ها را بیاورید که به صورت اساسی کار کنند.

در بخش دیگر وظیفه دولت چیست؟ دو زنجیر است که باید سرش فکر کنیم، یکی را زنجیر ارزش می گویند که از تولید تا مارکیت بین المللی چطور رسیده می توانیم؟ هر حلقه این، حلقه سرمایه گذاری است، هر حلقه این، حلقه کاریابی است. پیغام برای نسل جوان افغانستان این است، ثروت در قریه است ،خواهران و برداران! به اندازه یی از قریه ثروتمند شده می توانید که از شهر شده نمی توانید،  می گویید گپ هوایی میزند، تجربه کوریا جنوبی را ببینید. اگر این زمین افغانستان را، آب افغانستان را، این پیداوار افغانستان را با مارکیت های بین المللی وصل کردید، به مراتب زندگی تان بهتر می شود و در عین حال زندگی افغانستان بهتر می شود. دیگر هر حلقه، تولید است و تولید کننده، پروسس است و پروسس کننده، مارکیت است، پرچون و عمده و برای وزارت شهرسازی هدایت ام اینست که در ایجاد سوپر مارکیت ها اولویت بدهد. شبکه های از سرمایه گذاران ما و شبکه های سوپر مارکیت ها را فعال کنند. از سوپر مارکیت های محله و گذر گرفته تا سوپر مارکیت های کلان، این ها استندرد می‌آورد و اگر استندرد آوردید خریداری دولت به مراتب آسان¬تر می شود. و در هر بخش از این ما آدرس می خواهیم، آدرس اتحادیۀ تولید کننده، آدرس اتحادیۀ پروسس کننده،  آدرس اتحادیۀ صادر کننده و هر سه اینها باید  خود را لازم و ملزوم یکدیگر ببیند. که تاسو له یو او بل سره کار ونکړئ، اوس په دې راغلی یئ په جلغوزی کې بند پاتې یئ چې کومه برخه افغانستان کې راځی. په جلغوزی باندې ټول میلیونران کېږئ. دا وړې خبرې پریږدئ لوی هدف ته راشئ او دوه لارې لرئ، وروڼو! یا به تاسو نتیجې ته رسېږئ یا به زه فیصله کوم. سپین ږیری یم د افغانستان د مشر به حیث نه د افغانستان د سپین ږیرې په حیث باندې، بیا څو ته وایم چې په کلی او نرخ کې نه یې له ښاره ووځه.

نقطۀ دیگری که ضرور است و امید است که خوش خبری داشته باشیم، احیای تولید نساجی افغانستان است. برای سال آینده من تصمیم گرفتم که تمام پوشش اردو و پولیس ملی افغانستان از پیداوار خود افغانستان صورت بگیرد. نساجی ما زنده می شود همرای تولید کننده های پنبه، برادران و خواهران به صورت اساسی کار کنید. این را مردم منتظر هستند، چون یکی از علایم عقب ماندگی ما این را می بینند که پس صنعت نساجی را به پای خود ایستاد نکردیم.نو دلته ضرور ده چې بازار ورته ایجاد کېږی، تدارکات د افغانستان باید د دوی په خدمت کې وی. در هرات سرمایه گذاری شده، در جاهای دیگر هم سرمایه گذاری را جهت کنید و فابریکه های که راکد مانده بود، برایش شریک پیدا می کنیم، انشاءالله و تعالی به‌زودی.

زنجیر دوم، زنجیر لوژستیک و زنجیر انتقالات است. دولت در این بخش کار مفید زیاد انجام نداده.  یک قسمت زیاد بهترین جنس افغانستان هنوز ضایع می شود. په پکتیا کې راغلۍ تېر کال مو وویلې مڼې مو پاتې دی، نو ضرور دا ده چې لوژیستک باندې په اساسی توګه موږ پانګه وکړو. سړې خونې دی، انتقالات دی، دهقان باید پوه شی. امروز مشکل در این است که دهقان باید بفهمد که با دو تیلیفون بهترین قیمت چیست؟ قیمت باید قابل پیش‌بینی باشد و اگر زمینه این را فراهم کردید، حلقۀ نجیبه انشاء الله ایجاد شده.

قسمت دیگر که معلومدار تولید را شما می کنید در مزرعه، اما شرایط باید در مزرعه برایتان فراهم شود. خواهش من اینست که مدیریت آب را بکنید. ما آب را بی‌حد زیاد می دهیم. از قرن پانزدۀ عراق کتاب بزرگ مانده (طریقه آب قم و یا تقسیم آب قم) و (ارشاد الزراعه) اما در تمام ارشاد الزراعه  که مثل نمونۀ این در منطقه بسیار کم است. رهنمای زراعت، همیشه می گویند آب زیاد بدهید. حالی اگر مدیریت آب را کنید، پیداوار ما دو یا سه چند شده می تواند. در این بخش همرایتان کار ضرورت است و دیگر مسطح‌کردن مزارع است. لېزر باندې باید په اساسی توګه دوی سره کار وشی و نوع تخم است.

در عین حال جناب درانی صاحب و همکاران! سرمایه گذاری اصلی صنعتی در تولیدات زراعتی صورت نگرفته، بسیار کم است. اگر کلنگ است تا تراکتور، قسمت زیاد اش تولیدات بیرونی است. خواهش من اینست که شما و هلمندی صاحب، وزارت زراعت، وزارت تجارت و صنایع و مالیه باهم بنشینید و یک طرح واضح، تولید مواد اساسی را بگیرد. جلغوزی څنګه قطع کوئ؟ ستاسو اخرې ګزارش، پسته څنګه کوو؟ دلته ډېر کوچنی اقدامات ډېر لوی تاثیر کولی شی او دا ضرور ده چې موږ به یې وکړو.

د اوبو په مدیریت کې زه واضح درته وایم چې سر مې ورکوم خو د افغانستان اوبه بې ځایه نه مصرفوو او دې کې باید نتیجې ته ورسېږو.

نیتجه گیری من، در یک نقطۀ عطف هستیم، در یک نطقۀ تغییر هستیم. آن زراعت که چهارسال پیش برای ما میراث رسید در تغییر است. ذهنیت باغدار و دهقان افغانستان تغییر کرده، دایمی چیزی که تغییر نکرده، هنوزهم به اندازه کافی دهقان افغانستان یک ده میل از متخصص افغانستان کرده پیش است. متخصص افغانستان با دهقان افغانستان یکجای کنید، پالیسی ها و اولویت های حکومت را تغییر دهید. اگر از دهقان شنیدیم، اگر از باغدار شنیدیم، اگر از جنگل‌دار شنیدیم ما با شما، ما و شما نیستیم، یک ملت واحد افغان است، جیب هر دهقان، هر باغدار سرمایهء ملی افغانستان است و در این بخش، انشاءالله وتعالی باهم کار می کنیم، شاهد یک تغییر بزرگ خواهد بودید و  باید به یک نتیجه واضح سر گندم برسیم. گندم زندگی ماست مثلیکه آب زندگی ماست و خوراک ما مورد بازیچه قرار نگیرد. ضرورت واضح است که یک طرح واضح بیاورید که زارع گندم افغانستان اعتبار داشته باشد. سال‌ها شد که کمک غلط بین المللی دهقان ما را به این مجبور کرد که حتا حاصل خود را جمع نکند، مصرف نشده بود، نو دلته یو ملی دریځ پکار دی چې انشاءالله تعالی دا ترسره کړو. بیا هم په اخر کې زه غواړم له ټولو محترمو باغدارانو، دهقانانو، مالدارانو، زارعینو او خاصتا هغه وګړی چې د افغانستان ځنګلات خپل وجود ګڼی او ورباندې پانګه اچوی مننه وکړم. همدارنګه تاسو او له ټولو همکارانو نه چې ډېرې هلې ځلې مو کړی دی. هغه ته نېږدې شوې یوو جناب درانی صیب، جناب هلمندی صیب، احمدی صیب تشریف نه لری نور، چې اوس پوهېږو چې تګلاره مو څه ده هم په مشکلاتو باندې پوهیږو او هم د حل لارې باندې. د مشکلاتو تشخیص اول قدم دی، د حل لاره دوهمه ده او زه یقین لرم چې انشاءالله خدای (ج) په نعمت باندې د افغانستان کرنه به په پښو ودرېږی او موږ او تاسو ته به یو تاریخ پاتې شی چې افغانستان مو بېرته شین کړ، بېرته مو هوسا کړ او هر افغان ته به انشاءالله تعالی هغه ډوډۍ رسېږی چې د افغانانو په خپل با برکته لاس تولید شوې.

تل دې وی افغانستان،

 یشه سن افغانستان،

 زنده باد افغانستان،

پاینده باد زارعین ما.