اصلي پاڼه / د ارګ د ساعت برج

دغه برج د ارګ  دکلا په شمال ختیځه برخه کې دلګشا ماڼۍ ته څېرمه جوړ شوی. د دې برج د جوړولو کره نېټه معلومه نه ده، خو د برج د ساعت د پېرلو کال ۱۲۹۰ ه-ش یا ۱۹۱۱ میلادي ښودل شوی. د دې برج د جوړولو چارې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې دي. د ارګ د ساعت برج د بڼ په منځ کې موقعیت لري او په پورتنۍ برخه کې یو ساعت لري او له همدې امله یې د ساعت برج بولي. دغه ساعت په کابل کې مېشت د سکاټلنډ ماهر نقشه جوړونکي مسټر ملر له لندن څخه پېرلی او نصب کړی دی.