د ا.ا.ج د ملي شورا د مشرانو جرګې د انتصابي غړي په توګه د باختر امین‌زي د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حکم

به تأسی از حکم فقره (۳) مادۀ هشتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم باختر امین زی، به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگۀ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان، به عوض نثار احمد حارس، منظور است.

از خداوند متعال (ج) توفیقات مزید در اجرای امور محوله برای شان استدعا می نمایم.

 

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان