د پلازمېنې زون د انکشاف ادارې د سرپرست د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس فرمان

به تاسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، توظیف عبدالسمیع ستانکزی به حیث سرپرست اداره زون پایتخت، در بست خارج‌رتبه، منظور است.

از خداوند منان (ج) توفیقات مزید برای شان، آرزو می‌کنم.

 

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان