رئیس جمهور غنی: ما بخاطر رسیدن به صلح جز رهنمایی های پیامبر (ص)، راه بهتر نداریم

رئیس جمهور غنی: ما بخاطر رسیدن به صلح جز رهنمایی های پیامبر (ص)، راه بهتر نداریم

محمد اشرف غنی رئیس‏جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در مراسم بزرگداشت از میلاد با سعادت حضرت محمد پیامبر بزرگ اسلام، سخنرانی نمود و میلاد پیامبر اعظم را به همۀ هموطنان مسلمان و متدین کشور تبریک گفت و به روح پر فتوح آن حضرت درود فرستاد.

در این مراسم با شکوه که در قصر سلام خانه ارگ برگزار گردید و شماری از علمای کرام دین و اراکین عالی رتبۀ دولتی نیز حضور داشتند، همچنان گشایش کار ساختمان ۳۷۷ محراب مسجد در ولسوالی ها و نواحی شهرهای کشور از سوی تصدی بنایی ادارۀ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری صورت گرفت.

رئیس‎جمهور‎ کشور در سخنرانی اش، گفت: ما امروز به مناسبت میلاد شخصیتی گردهم آمده ایم که در خصوص زندگی و سیرت آن مبارک، هزاران مورد نوشته و تحقیق انجام شده است و تا زمانی که این دنیا باقی می باشد، از سیرت، گفتار و رهنمودهای آن بزرگوار آموزش جریان دارد.

رئیس جمهور کشور افزود که برای ما نیاز است تا از ارشادات و کردار حضرت سرور کائنات برای رفاه و بهتر ساختن جامعه خویش الهام بگریم و به مشکلات مان راه حل جستجو نمائیم.

رئیس جمهور غنی رسیدن به صلح را در روشنایی رهنمایی های پیامر بزرگ اسلام، بهترین راه دانست و گفت که صلح گم‌شدۀ مشترک همۀ ماست که از چندین دهه دنبال آن می گردیم. ما بخاطر رسیدن به این گم‌شده خود رهنمای بهتر از کتاب خداوند ج و سنت پیامبر اعظم سراغ نداریم. زیرا این پیام خداوند ج است که مومنان با هم برادر اند و قرآن عظیم الشان یکی از رسالت های رسول و فرستادۀ خداوند ج را، نجات جامعه از دشمنی، عدوت و کینه می داند.

رئیس جمهور کشور با تاکید بر این که اصرار بر جنگ طریقۀ باطل است، گفت که در این روزها که از هر زمان دیگر به صلح نزدیک شده ایم، مهم ترین کار دولت جمهوری اسلامی افغانستان خاموش کردن آتش جنگ است. برای رسیدن به این هدف نیاز است تا در کنار قرآن عظیم الشان، سیرت، احادیث و ارشادات رسول الله را مطالعه کرده، تا به این یقین برسیم که صلح راه حق است و اصرار بر جنگ طریقۀ باطل می باشد.

رئیس جمهور غنی تصریح کرد که صلح واقعی و دوامدار زمانی خواهیم داشت که به عدالت وفادار باشیم. اگر یک افغان با افغان دیگر برابر نباشد، اگر هر افغان در تعیین سرنوشت و انتخاب حکومت خویش حق رای نداشته باشد، اگر قوه سه گانۀ مستقل نداشته باشیم، اگر به مردم حق اظهار نظر و انتقاد ندهیم، پس دروازه ها را به روی عدالت بسته ایم. وی افزود: برای این که صلح موقت نباشد و در جامعه دوام پیدا کند، پس تامین عدالت نیاز است.

رئیس جمهور کشور گفت: ما که بر نظام جمهوریت، مردم سالاری و حکومت انتخابی تاکید می نماییم، در حقیقت بالای عدالت تاکید می کنیم و بهترین مثال های عدالت را در رهنمایی ها و سیرت پیغمبر گرامی خویش دیده می توانیم.

رئیس جمهور کشور همچنان گفت که بخاطر تامین ثبات و زندگی با عزت در یک جامعه، فرصت های کاری برای مردم و رهایی از احتیاج به دیگران می باشد.

وی خاطرنشان کرد که ساخت شفاخانه، پل، بند، سرک، فابریکه و برق رسانی برای مردم، در حقیقت وسیله برای بدست آوردن روزی حلال است که عملی مطابق به هدایات رسول اکرم است و راه را برای زندگی صلح آمیز باز می کند.

در این مراسم مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان، حسینی غرجستانی و محمد مجاهد نیز در رابطه به سجایایی نیک و حمیدۀ ناجی بشریت، ختم مرسلین و مهتر فرستادگان صحبت کردند و بر ضرورت و اهمیت صلح و ثبات در کشور تاکید ورزیدند.

همچنان در این مراسم عبدالرحمن عطاش معاون ادارۀ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ارگ ریاست جمهوری در خصوص آغاز کار اعمار ۳۷۷ محراب مسجد در ولسوالی ها و نواحی شهرهای کشور معلومات داده گفت که این پروژه ها در ۲۲ میزان سال روان در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

وی افزود که کار این پروژه ها به اساس هدایت رئیس جمهور کشور از ولسوالی شینواری ولایت ننگرهار آغاز می شود و تطبیق هر یک از این پروژه ها ۱۲ ماه را در بر می گیرد.