ځانګړې ویډیو

د جمهوررئیس غني له لوري د سولې د لارې نقشې چارچوب د...


د ارګ تاریخچه (دجمهوري ریاست ماڼۍ)

کابل تاریخي او لرغونی ښار د شاهانو او امیرانو ټاټوبی بلل کېږي. دغه ښار پخوا کلا ته ورته و چې د ځینې دېوالونو اثار او نښې تراوسه هم پاتې دي. کابل ښار شپږ دروازې او هرې دروازې ځانګړی نوم درلود. په دهمزنګ کې د کندهاریانو دروازه، …

د ارګ تاریخچه (دجمهوري ریاست ماڼۍ)