اصلي پاڼه / اونیزه
هفته نامه ارگ – شماره چهارم

هفته نامه ارگ – شماره چهارم

د خپرېدو نېټه:: ٢٣ مرغومی, ١٣٩٨

دانلود
هفته نامه ارگ – شماره سوم

هفته نامه ارگ – شماره سوم

د خپرېدو نېټه:: ١٥ مرغومی, ١٣٩٨

دانلود
هفته نامه ارگ – شماره دوم

هفته نامه ارگ – شماره دوم

د خپرېدو نېټه:: ١۴ مرغومی, ١٣٩٨

دانلود
هفته نامه ارگ شماره اول

هفته نامه ارگ شماره اول

د خپرېدو نېټه:: ١۴ مرغومی, ١٣٩٨

دانلود