د افغانستان اسلامي جمهوریت د ستر سلاکار د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس فرمان

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رئیس جمهوری ا.ا، در امور مردمی و سیاسی و تقرر محترم ضیاالحق امرخیل در آن بست، منظور است.

از خداوند منان (ج) توفیقات مزید برایشان، آرزو می‌کنم.

 

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان