د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځني کمپاین د پرانېستې په مراسمو کې د جمهوررئیس غني وینا