د جمهوري ریاست دویم مرستیال ټاکنیز دفتر غړو سره په کتنه کې د جمهوررئیس وینا