ملت ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهوررئیس محمد اشرف غني پیغام