د ا.ا.ج د ملي شورا د مشرانو جرګې د انتصابي غړي په توګه د احمد یوسف نورستاني د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حکم

به تأسی از حکم فقره ۳ ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم احمد یوسف نورستانی به حیث عضو انتصابی مشرانوجرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان، به عوض نجیبه حسینی، منظور است.

از خداوند متعال(ج) توفیقات مزید در اجرای امور محوله برای‌شان استدعا می‌نمایم.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان