کابینه

د کابینې مشري د هېواد د جمهوررئیس په غاړه ده، چې د نورو غړو فهرست یې په لاندې ډول دی:

 • د جمهوري ریاست محترم لومړی معاون
 • د جمهوري ریاست محترم دویم معاون
 • د ملي یووالي حکومت محترم اجراییه رئیس
 • د ملي یووالي حکومت د اجراییه ریاست محترم لومړی معاون
 • د ملي امنیت محترم سلاکار
 • د دفاع محترم وزیر
 • د کورنیو چارو محترم وزیر
 • د بهرنیو چارو محترم وزیر
 • د عدلیې محترم وزیر
 • د مالیې محترم وزیر
 • د پوهنې محترم وزیر
 • د عامې روغتیا محترم وزیر
 • د زراعت او اوبو لګونې محترم وزیر
 • د سوداګرۍ او صنایعو محترم وزیر
 • د معادنو او پترولیم محترم وزیر
 • د اقتصاد محترم وزیر
 • د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ محترم وزیر
 • د لوړو زده کړو محترم وزیر
 • د اطلاعاتو او فرهنګ محترم وزیر
 • د اوبو او انرژۍ محترم وزیر
 • د ټول ګټو چارو محترم وزیر
 • د ښارجوړونې او اراضۍ محترم وزیر
 • د ارشاد حج او اوقافو محترم وزیر
 • محترم وزیر سرحدات و قبایل
 • د سرحدونو او قبایلو محترم وزیر
 • محترم وزیر کار و امور اجتماعی
 • د کار او ټولنیزو چارو محترم وزیر
 • محترم وزیر ترانسپورت
 • د ټرانسپورټ محترم وزیر
 • محترم وزیر مبارزه علیه مواد مخدر
 • د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې محترم وزیر
 • محترم وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان
 • د مهاجرینو او بېرته راګرځېدونکو چارو وزیر
 • محترم وزیر امور زنان
 • د ښځو چارو محترم وزیر
 • محترم وزیر احیا و انکشاف دهات
 • د کلیو پراختیا محترم وزیر
 • محترم وزیر دولت در امور پارلمانی
 • په پارلماني چارو کې د دولت محترم وزیر
 • محترم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث
 • حوادثو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت محترم وزیر
 • محترم وزیر دولت در امور توریزم
 • د توریزم په چارو کې د دولت محترم وزیر
 • محترم وزیر دولت در امور شهدا و معلولین
 • د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت محترم وزیر
 • محترم رئیس عمومی دفتر مقام ریاست جمهوری
 • د جمهوري ریاست د عالي مقام د دفتر محترم رئیس
 • محترم رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری
 • د جمهوري ریاست د چارو ادارې محترم رئیس
 • محترم رئیس عمومی اداره ارگانهای محلی
 • د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې محترم رئیس
 • محترم رئیس عمومی اداره حفاظت محیط زیست
 • د چاپیریال ساتنې ادارې محترم لوی رئیس
 • محترم رئیس عمومی اداره احصائیه مرکزی
 • د مرکزي احصایي د ادارې محترم رئیس
 • محترم شاروال کابل
 • د کابل محترم ښاروال
 • محترم رئیس عمومی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی
 • د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون محترم رئیس
 • محترم مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور تحصیلات عالی
 • د لوړو زده کړو په چارو کې د جمهوري ریاست ستر سلاکار
 • محترم مشاور ارشد مقام ریاست جمهوری در امور اجتماعی 
 • په ټولنیزو چارو کې د جمهوري ریاست د عالي مقام محترم ستر سلاکار