سخنرانی رئیس‌جمهور در مراسم اختتامیۀ “پنجمین کنفرانس سراسری څارنوالان افغانستان”